Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 12.10.2009

Zástupci výboru Evropského parlamentu ITRE v čele se zpravodajem Ivo Beletem (Belgie, EPP-ED) dosáhli 1. října 2009 neformální dohody se zástupci Rady stran návrhu směrnice o označování pneumatik.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)779)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh předložila 13. listopadu 2008. Značení pneumatik s ohledem na palivovou účinnost by mělo napomoci snížit emise skleníkových plynů ze silniční dopravy. Předpokládá se, že spotřebitelé si díky značení budou pořizovat zejména ty pneumatiky, jež sníží spotřebu jejich automobilů, a tedy i emise skleníkových plynů, a to až o 30 % (více zde).

 

2. Klíčové obsahové body neformální dohody

 

  • Pneumatiky typů C1-C3 (pro osobní automobily a lehké a těžké nákladní automobily) vyrobené po 1. červenci 2012 by měly být od 1. listopadu 2012 řazeny do tříd A-G podle své energetické účinnosti, přičemž daná informace by měla být dostupná ve všech relevantních materiálech (nikoli však striktně na pneumatikách samotných).
  • Mezi rozhodné parametry má patřit valivý odpor pneumatiky, přilnavost za mokra a hluk, jejž pneumatika způsobuje za provozu.
  • Pneumatiky s nízkou produkcí hluku (low-noise tyres) by měly být značeny piktogramem reproduktoru s „vlnami" odpovídajícími jejich hlučnosti. Např. nejtišší pneumatiky (s hlučností do 68 dB) by měly mít u piktogramu 1 bílou a 2 černé „vlny".
  • Na protektorované, off-roadové a závodní pneumatiky by se nová norma (jejíž forma byla změněna ze směrnice v nařízení) vztahovat neměla.

 

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Rada by měla neformální dohodu stvrdit přijetím společného postoje 7. prosince 2009, plénum Evropského parlamentu by se mělo návrhem zabývat přesně o týden později.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)779)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2803, SEC(2008)2804

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Ivo Belet, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021