Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 12.10.2009

Výbor EMPL 29. září 2009 poměrem 25:24 odmítl květnové rozhodnutí pléna Evropského parlamentu, aby se na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) působící v silniční dopravě nemohla vztahovat méně přísná pravidla než na řidiče v zaměstnaneckém poměru.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh revizi směrnice č. 2002/15 zveřejnila v říjnu 2008 s cílem zahrnout do rámce stávající směrnice i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ; více zde). Důvodem pro revizi směrnice č. 2002/15 je i fakt, že pokud by Komise návrh nepředložila, neexistovala by pro postavení OSVČ v silniční dopravě po 23. březnu 2009 adekvátní právní úprava (více zde).

 

2. Klíčové obsahové body usnesení výboru EMPL

 

Výbor hodlá formálně navrhnout, aby Komise svůj návrh z legislativního procesu stáhla a předložila zcela nový.

 

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Další vývoj je nepředvídatelný, neboť Komise zatím nezveřejnila, jak s výzvou Evropského parlamentu naloží.

V důsledku stažení návrhu by se nicméně na všechny OSVČ mohla - při extenzivní právní interpretaci - automaticky vztahovat z jejich hlediska restriktivní směrnice č. 2002/15 (včetně nařízení č. 561/2006).

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2631, SEK(2008)2632

Právní báze: čl. 71 a 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodajka Edit Bauer, Slovensko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021