Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 25.11.2009

Rada 20. listopadu 2009 a Evropský parlament o pět dní později definitivně schválily návrh směrnice o označování pneumatik. Energetické štítky se na pneumatikách objeví nejpozději 1. listopadu 2012.

Rada 20. listopadu 2009 a Evropský parlament o pět dní později definitivně schválily návrh směrnice o označování pneumatik. Energetické štítky se na pneumatikách objeví nejpozději 1. listopadu 2012.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)779)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh předložila 13. listopadu 2008. Značení pneumatik s ohledem na palivovou účinnost by mělo napomoci snížit emise skleníkových plynů ze silniční dopravy (více zde). K neformální dohodě zástupců Rady a EP došlo 1. října 2009 (shrnutí jejího obsahu je k dispozici zde).

 

Vzor energetického štítku na pneumatiky

 Vzor energetického štítku na pneumatiky

Zdroj: Rada

 

2. Očekávaný vývoj

 

Forma nové normy byla v průběhu projednávání návrhu změněna ze směrnice v nařízení, tudíž vstoupí v platnost a účinnost bezprostředně po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)779)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2803, SEC(2008)2804

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Ivo Belet, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021