Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 16.06.2010
Veřejné konzultace otevřené k 16. červnu 2010

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Přístup k datům o dopravě

Doprava

18. 6. 2010

Budoucí návrh týkající se partnerství evropských a rozvojových zemí ve věci klinických testů

Výzkum a technologie

22. 6. 2010

Pravidla pro posouzení dohod horizontální spolupráce v rámci soutěžního práva EU

Hospodářská soutěž

25. 6. 2010

„Chytrá" regulace

Všeobecné a institucionální záležitosti

25. 6. 2010

Revize směrnice č. 2000/14

Podnikání

30. 6. 2010

Evropský atlas moří

Námořní záležitosti a rybolov

4. 7. 2010

Iniciativa týkající se koncesí

Vnitřní trh

9. 7. 2010

Deriváty a infrastruktura trhů

Vnitřní trh

10. 7. 2010

Krátký prodej

Vnitřní trh

10. 7. 2010

Právní rámec pro veterinární medicínské produkty

Veřejné zdraví

15. 7. 2010

Návrh na sladění deseti harmonizačních směrnic s rozhodnutím č. 768/2008

Podnikání

16. 7. 2010

Posílení připravenosti EU na pandemickou chřipku

Veřejné zdraví

23. 7. 2010

Zajištění transparentnosti a integrity velkoobchodních trhů s plynem a elektřinou

Energetika

23. 7. 2010

Budoucnost obchodní politiky

Obchod

28. 7. 2010

Revize směrnice č. 2001/95

Spotřebitelé

30. 7. 2010

Zelená kniha o ochraně lesů a informování v EU

Životní prostředí

31. 7. 2010

Akční plán EU k redukci náhodných odchytů mořských ptáků do rybářských zařízení

Námořní záležitosti a rybolov

9. 8. 2010

Sdělení o právech dítěte

Právo, svoboda a bezpečnost

20. 8. 2010

Modernizace směrnice č. 2004/109

Vnitřní trh

23. 8. 2010

Korporátní řízení ve finančních institucích a politiky náhrad a bonusů

Vnitřní trh

1. 9. 2010

Pravidla státní pomoci a služby obecného ekonomického zájmu

Hospodářská soutěž

10. 9. 2010

Budoucnost politiky transevropských dopravních sítí

Doprava

15. 9. 2010

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nově zařazené konzultace

 

Odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021