Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava v březnu 2016

Euroskop, 08.04.2016

EP schválil pozměňovací návrhy k pravidlům pro přístavní služby, Neformální dohoda na technických požadavcích pro plavidla vnitrozemské plavby uzavřena, Statistiky bezpečnosti dopravy ukazují nepříznivé trendy v EU

  • EP poslal pravidla pro přístavní služby do dalšího kola jednání s Radou

  • Zástupci institucí EU dosáhli shody na podobě technických norem pro vnitrozemskou plavbu

  • Komise zveřejnila statistiku bezpečnosti silniční dopravy za rok 2015

 

Krátce...

 

EP schválil pozměňovací návrhy k pravidlům pro přístavní služby

EP 8. 3. 2016 odhlasoval pozměňovací návrhy ke znění nařízení o přístavních službách. Odmítnutím principu volného trhu pro přístup k přístavním službám a zdůrazněním nutnosti transparentnosti veřejného financování se přihlásili ke zprávě výboru TRAN z ledna 2016 (Více v příspěvku “EP se vyjádřil k pravidlům pro přístavní služby”, Doprava v lednu 2016). Na rozdíl od Komise poslanci nesouhlasí s tím, aby byla zavedena jednotná pravidla pro poskytování a účtování přístavních služeb, zejména z bezpečnostních důvodů by podle nich mělo zůstat v pravomoci provozovatelů přístavů, jak se k této problematice postaví. Poslanci také schválili mandát pro vyjednávače do dalších jednání s Radou o finálním znění aktu.

 

Neformální dohoda na technických požadavcích pro plavidla vnitrozemské plavby uzavřena

Nizozemské předsednictví 17. 3. 2016 dosáhlo neformální dohody se zástupci EP ohledně revize směrnice týkající se technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby. Coreper pak 23. 3. dohodu potvrdil. Návrh na revizi stávající směrnice č. 87/2006, která stanovuje technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby z roku 2006, je součástí akčního programu NAIDES II, který Komise zveřejnila v září 2013. NAIDES II má navázat na program NAIDES I, který fungoval během let 2006–2013 a zahrnoval přes 30 akcí na podporu vnitrozemské plavby (např. úprava pracovní doby, přezkoumání administrativních a regulačních překážek), které je nutné nyní aktualizovat (více v příspěvku “Komise chce více podpořit říční nákladní dopravu”, Doprava v září 2013). Nová norma má sjednotit 2 v EU dosud používané systémy, tedy ten evropský a systém Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR). Na znění technických standardů od června 2015 pracoval zvláštní Evropský výbor pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI). Znění návrhu směrnice však musí ještě být formálně odsouhlaseno Radou i EP.

 

Statistiky bezpečnosti dopravy ukazují nepříznivé trendy v EU

Komise 31. 3. 2016 zveřejnila statistiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu za rok 2015. Z výsledků této zprávy vyplývá, že je EU v této oblasti nejbezpečnějším regionem na světě (evropský průměr dosahuje 51,5 úmrtí na 1 mil. obyvatel oproti průměrnému počtu 176 ve světě), nedaří se ovšem dodržet plánovaný sestupný trend úmrtnosti, kdy se čísla za poslední 3 roky udržují na víceméně konstantní hodnotě. Komise v této souvislosti konstatuje, že pro splnění strategického cíle spočívajícího ve snížení počtu úmrtí na silnicích do roku 2020 na polovinu oproti roku 2010 je potřeba zvýšit úsilí. I když jsou podle Komise hlavními aktéry členské státy, přidává také seznam svých již probíhajících nebo plánovaných iniciativ, mez i které patří novelizace směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (č. 96/2008) nebo pravidel pro výkon povolání v silniční dopravě (č. 1071/2009).

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Doprava v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Doprava v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Doprava v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Doprava v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019