Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava v září 2016

Euroskop, 09.10.2016

Poslanci chtějí po Komisi více informací ke kauze Dieselgate, Investice do námořní dopravy jsou podle auditorů neefektivní

  • EP se nadále zabývá aférou Dieselgate ve vyšetřovacím výboru

  • Účetní dvůr se zabýval hodnocením efektivity financování námořní dopravy v EU

 

Krátce...

Poslanci chtějí po Komisi více informací ke kauze Dieselgate

Vyšetřovací výbor EP pro měření emisí v automobilovém průmyslu 13. 9. 2016 přijal rezoluci hodnotící výsledky své činnosti v polovině trvání svého mandátu. Výbor zahájil činnost 2. Š. 2016 (a činnost by měl ukončit do 2. 3. 2017), a jeho základním cílem je vyšetřit, zda odpovědní činitelé v evropských a národních orgánech věděli o problémovém chování automobilových výrobců ještě před propuknutím kauzy v USA a proč nebyli razantnější při reakci na indicie, které ukazovaly na rozdíly mezi testováním a reálnými emisemi. Během své činnosti se výbor sešel celkem 12krát a vyslechl 37 expertů. Spolupráce mezi výborem na jedné straně a národními vládami a evropskými institucemi na druhé straně se podle poslanců postupně zlepšuje, nicméně Komise by měla poslancům dodat všechny zbývající požadované materiály, a to zejména materiály Společného výzkumného střediska a dalších výzkumných orgánů Komise. Jeden z autorů návrhu rezoluce, Gerben-Jan Gerbrandy dále uvedl, že výbor se nyní bude soustředit na roli národních vlád.

 

Investice do námořní dopravy jsou podle auditorů neefektivní

Účetní dvůr EU 23. 9. 2016 vydal zprávu o investicích do evropského námořního sektoru v letech 2000–2013. V průběhu těchto let bylo do evropských přístavů investováno 6,8 mld. € z evropského rozpočtu a dalších 10 mld. € z prostředků Evropské investiční banky. Na rozdělování těchto financí se podílela jak Komise (prostřednictvím programu Nástroj pro propojení Evropy a transevropských dopravních sítí), tak členské státy (prostřednictvím kohezních fondů a regionálních rozvojových fondů). Podle auditorů byla 1/3 nákladů prošetřovaných projektů (194 mil. €) vynaložena na investice do kapacit, které duplikovaly již existující infrastrukturu. Auditoři účetního dvora při návštěvách evropských přístavů zjistili, že mnoho z podporovaných projektů se nepodařilo dokončit podle časového harmonogramu a náklady na jejich dokončení přesahovaly původní plány. Návratnost investic navíc zpochybňuje fakt, že nově vybudované kapacity nejsou využívány podle původních odhadů (některé dokonce téměř vůbec) či nemají dostatečnou pozemní infrastrukturu, která by plné využití kapacit přístavu umožnila.

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Doprava v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Doprava v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Doprava v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Doprava v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019