Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroskop, 09.03.2017

Poslanci chtějí přísnější pravidla pro kontrolu emisí z motorových vozidel

  • Výbor IMCO navrhl změny pravidel pro měření emisí motorových vozidel

 

Krátce...

 

Poslanci chtějí přísnější pravidla pro kontrolu emisí z motorových vozidel

  • Výbor pro vnitřní trh EP chce větší záruky nezávislosti kontrolorů emisí a silnější pravomoci pro Komisi

  • Výrobcům aut by měly za porušení pravidel hrozit vysoké pokuty

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP 9. 2. 2017 odhlasoval znění pozměňovacích návrhů k novým pravidlům pro schvalování motorových vozidel, která se mimo jiné zabývají způsobem měření emisí z těchto vozidel. Návrh legislativy představila Komise 27. 1. 2016 jako jeden z kroků v reakci na aféru Dieselgate (více v příspěvku „Spory ohledně měření emisí z aut“, Doprava v lednu 2016). Návrh by měl zredukovat finanční provázanost mezi výrobci aut a kontrolory, umožnit lepší mezinárodní dohled nad testováním (v současné době stačí pro automobily certifikace země, kde byly vyrobeny) či posílit pravomoci Komise při testování již uvedených výrobků. Poslanci zdůraznili, že orgány zodpovědné za schvalování nových typů vozidel by měly být kompletně financovány ze státních prostředků tak, aby byla zaručena jejich nezávislost. Návrh byl rovněž doplněn o ustanovení, podle kterých by národní programy pro dohled nad trhem měly podléhat schvalování Komisí. V návrhu se objevují rovněž silné restrikce proti výrobcům, kteří pravidla poruší. V takovém případě by jim mohla hrozit pokuta až 30 tis. € za každé vozidlo.

Další články v rubrice

Doprava v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018

Doprava v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Doprava v dubnu 2018

Euroskop, 09.05.2018

Doprava v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018

Doprava v listopadu 2017

Euroskop, 08.12.2017