Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava v říjnu 2017

Euroskop, 09.11.2017

Rada schválila nová pravidla pro bezpečnost cestujících na moři

  • Rada schválila 3 směrnice zabývající se bezpečností námořní dopravy

  

Rada schválila nová pravidla pro bezpečnost cestujících na moři

  • Bezpečnost mají zajistit nové standardy pro konstrukci lodí určených pro osobní přepravu.

  • Dopravci budou shromažďovat přesnější informace o počtu cestujících pro případ katastrof.

  • Informace budou elektronicky předávány zodpovědným autoritám, aby mohly být využity při pátracích a záchranných akcích.

  • Zmenší ze také administrativa při inspekcích lodí typu Ro-Ro a vysokorychlostních lodí pro osobní přepravu.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships (COM(2016)369)

Proposal for a Directive amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and amending Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States (COM(2016)370)

Proposal for a Directive on a system of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council on port State control and repealing Council Directive 1999/35/EC (COM(2016)371)

  • Rada 23. 10. 2017 přijala v prvním čtení revizi pravidel pro zajištění bezpečnosti osob cestujících na moři.

Pozadí

Neformální interinstitucionální dohody bylo dosaženo 14. a 15. 6. 2017 pod vedením Maltského předsednictví (více v příspěvku „Dohoda o inspekcích lodí typu Ro-Ro a bezpečnosti lodí pro osobní přepravu“, Doprava v červnu 2017). Dohodnuté znění pravidel pak 4. 10. 2017 odsouhlasil i EP.

Klíčové a sporné body

Nová pravidla se skládají ze 3 směrnic: o bezpečnostních pravidlech a standardech lodí pro osobní přepravu, o registraci cestujících a ohlašovacích formalitách, a o inspekcích lodí typu Ro-Ro.

Bezpečnost lodí pro osobní přepravu

Požadavky směrnice se budou vztahovat na lodě pohybující se na trasách v rámci EU, vyrobené z oceli. Směrnice určuje pravidla v oblastech jejich konstrukce, stability nebo ochrany před požáry. Regulace menších lodí, kratších než 24 metrů, by měla spadat do pravomocí členských států. Nová pravidla nabydou účinnosti 2 roky po vstupu legislativy v platnost.

Informace o cestujících

Nová legislativa bude po dopravcích požadovat digitalizaci informací o cestujících osobách. Hlavním cílem je mít okamžitě dostupné informace o počtu pasažérů a další důležité záležitosti pro případ neštěstí, aby mohly být využity při pátracích a záchranných operacích. Kromě stávajících informací (jméno, datum narození, pohlaví) budou dopravci také zaznamenávat národnost cestujících, aby byla usnadněna asistence příbuzným obětí. Data nashromážděná dopravcem budou po vyplutí lodě předána v elektronické podobě zodpovědným úřadům.

Inspekce lodí typu Ro-Ro

Směrnice se týká pravidel pro inspekce lodí typu Ro-Ro (Roll-on/Roll-off: lodě umožňující náklad kolových vozidel po vlastní ose), vysokorychlostních lodí pro osobní dopravu.  Měla by zpřehlednit způsob provádění inspekcí a také snížit administrativní zátěž pro provozovatele těchto lodí.

Předpokládaný další vývoj

Směrnice vstoupí v platnost zveřejněním v Úředním věstníku EU.

Odkazy

Další články v rubrice

Doprava v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019

Doprava v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Doprava v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018

Doprava v říjnu 2018

Euroskop, 09.11.2018

Doprava v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018