Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava v říjnu 2018

Euroskop, 09.11.2018

Rada chce přísnější limity CO2 pro osobní automobily

  • Rada se shodla na stanovisku k novým emisním limitům CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla

 

 

Krátce...

 

Rada chce přísnější limity CO2 pro osobní automobily

  • Rada požaduje ještě přísnější limity emisí na osobní vozidla, než původně předložila Komise.

  • Rada chce stimulovat poptávku po vozidlech na alternativní pohon ve státech s podprůměrným procentuálním podílem v EU

Rada 10. 10. 2018 přijala obecný přístup k navrhované změně nařízení stanovujícího normy emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Oproti původnímu návrhu Komise (více v příspěvku „Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů“, Doprava v listopadu 2017), který počítal s cíli snížení emisí o 15 % v roce 2025, resp. 30 % v roce 2030, se ministři Rady dohodli, že budou požadovat navýšení limitu pro osobní automobily v roce 2030 na 35 %. Výchozí hodnotou pro snižování emisí má být stav v roce 2021 (95 gramů CO2/km pro osobní automobily a 147 gramů CO2/km pro lehká užitková vozidla). Rada také navrhla pobídkový mechanismus k prodeji vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trzích, na něž tato vozidla pronikla jen v omezené míře (konkrétně tam, kde podíl těchto vozidel dosahuje méně než 60 % unijního průměru).

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021