Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

EU chce snížit počet úmrtí a vážných zranění na silnicích, Nové označování pneumatik bylo schváleno

  • Povinné bezpečnosti prvky v nových automobilech

  • Pneumatiky by měly mít nové označení, které má zajistit vyšší bezpečnost silničního provozu

 

Krátce…

  

EU chce snížit počet úmrtí a vážných zranění na silnicích

  • Nařízení je součástí 3. balíku Komise „Evropa v pohybu“.

  • Podle nových pravidel budou muset být všechna motorová vozidla (včetně nákladních vozidel, autobusů, dodávek a sportovně užitkových vozidel) vybavena bezpečnostními prvky.

Rada 8. 11. 2019 přijala nařízení o obecné bezpečnosti motorových vozidel a o ochraně cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu ve snaze výrazně snížit počet obětí dopravních nehod. Od poloviny roku 2022 budou muset být všechny nové automobily uváděné na trh EU vybaveny vyspělými bezpečnostními systémy (více v příspěvku „EP rozšířil povinnou výbavu automobilů o bezpečnostní technologie“, Doprava v dubnu 2019). Nařízení je součástí 3. balíku Komise „Evropa v pohybu“ předloženého v květnu 2018. Cílem balíku je zajistit hladký přechod na systém mobility, který je bezpečný, čistý a automatizovaný. Nová pravidla mají pomoci snížit počet úmrtí a vážných zranění na silnicích EU. Mají také posilovat konkurenceschopnost evropských výrobců aut na celosvětovém trhu. Poprvé se EU zabývá konkrétními obavami týkajícími se nechráněných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté. Podle nových pravidel budou muset být všechna motorová vozidla (včetně nákladních vozidel, autobusů, dodávek a sportovně užitkových vozidel) vybavena těmito bezpečnostními prvky: (1) inteligentní asistent rychlosti; (2) usnadnění montáže alkoholového imobilizéru; (3) systémy varování v případě ospalosti a ztráty pozornosti řidiče; (4) vyspělé systémy rozpoznávání rozptýlenosti řidiče; (5) signály nouzového brzdění; (6) detekce zpětného chodu; (7) zapisovače údajů o události; a (8) přesné monitorování tlaku v pneumatikách. Pro osobní automobily a dodávky budou vyžadována další pokročilá bezpečnostní opatření. Mezi ně patří: (1) vyspělé systémy nouzového brzdění; (2) nouzové systémy pro udržování vozidla v jízdním pruhu a (3) rozšířené ochranné zóny pro náraz hlavy, jež jsou schopny zmírnit závažnost zranění při kolizích s nechráněnými účastníky silničního provozu, jako jsou chodci nebo cyklisté. Kromě obecných požadavků a stávajících systémů (jako je varování při vybočení z jízdního pruhu a vyspělé nouzové brzdění) budou muset být nákladní vozy a autobusy navrženy a vyráběny tak, aby se výrazně omezily mrtvé úhly kolem vozidla. Mimoto budou muset být vybaveny systémy schopnými detekovat chodce a cyklisty nacházející se v bezprostřední blízkosti vozidla. Nařízení navíc umožňuje Komisi zavést zvláštní pravidla pro bezpečnost vozidel na vodíkový pohon a automatizovaných vozidel. Obecněji stanoví, že Komise aktualizuje nové specifikace v zájmu zohlednění budoucího technického vývoje. Nařízení se má začít uplatňovat 30 měsíců po vstupu v platnost. Pro omezený počet prvků je stanoveno delší datum použitelnosti, aby výrobci aut mohli svou výrobu přizpůsobit novým požadavkům.

 

Nové označování pneumatik bylo schváleno

  • Spotřebitelé mají získat nově při nákupu nových pneumatik další informace, aby si mohli vybrat ty, které jsou nejbezpečnější a nejúčinnější z hlediska spotřeby.

  • EU by chtěla omezit nehody a snížit emise skleníkových plynů v odvětví silniční dopravy.

Coreper 22. 11. 2019 souhlasil s prozatímní dohodou mezi Radou a EP o nových pravidlech označování pneumatik, pokud jde o parametry, jako je palivová účinnost, jejich přilnavost za mokra a hluk. Dohoda trialogu byla dosažena 13. 11. 2019. Rada již v březnu 2019 přijala vyjednávací postoj k návrhu (více v příspěvku „Nově unijní pravidla pro pneumatiky i pro těžká vozidla, schválila Rada“, Doprava v březnu 2019). Cílem nařízení je poskytnout spotřebitelům více informací a umožnit jim, aby si zvolili bezpečnější a tišší pneumatiky s vyšší palivovou účinností. Nový systém označování pneumatik má zajistit vyšší bezpečnost silničního provozu, zlepšit veřejné zdraví a snížit emise skleníkových plynů a hlukové znečištění v odvětví dopravy. Na základě tohoto návrhu nařízení by měli být spotřebitelé při nákupu pneumatik lépe informováni o parametrech týkajících se jejich palivové účinnosti, bezpečnosti a hluku. Z přezkumu stávajícího legislativního rámce vyplynulo, že je třeba jej zrušit, protože systém označování pneumatik nedosahuje cíle zvýšit bezpečnost a snížit emise skleníkových plynů v odvětví dopravy v důsledku nízké viditelnosti označení a nedostatečných nástrojů pro vynucování dodržování pravidel. Nová pravidla nahrazují předchozí nařízení a zavádějí řadu konkrétních změn: aktualizuje se návrh označení tak, aby v souladu s mezinárodními normami zahrnoval piktogramy pro přilnavost na sněhu a ledu; označení budou pro spotřebitele viditelnější díky novým pravidlům týkajícím se jejich zobrazení, a to i v případě prodeje na dálku a internetových reklam; nejnižší třídy palivové účinnosti, které se již nepoužívají, jsou vypuštěny, aby byla stupnice jasnější a srozumitelnější; označeny budou muset být v budoucnu i pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy (pneumatiky třídy C3); a povinností registrovat pneumatiky v databázi výrobků by se mělo zlepšit vymáhání dodržování pravidel. Oblast působnosti nařízení byla rozšířena na protektorované pneumatiky. Nová pravidla se na ně budou vztahovat, jakmile bude vypracována vhodná zkušební metoda. Nařízení obsahuje rovněž ustanovení, která v okamžiku, kdy budou k dispozici vhodné zkušební metody, umožňují zavést parametry týkající se počtu kilometrů a oděru. Očekává se, že se tím sníží množství mikroplastů, které se dostávají do životního prostředí v důsledku oděru pneumatik. Nová pravidla musí ještě schválit EP a Rada. 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021

Doprava v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020

Doprava v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020

Doprava v září 2020

Euroskop, 10.10.2020

Doprava v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020