Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

EP schválil reformu odvětví silniční dopravy

  • Revize v dopravě byla přijata

  

Krátce…

 

EP schválil reformu odvětví silniční dopravy

  • Nová pravidla mají zajistit lepší pracovní podmínky řidičů; jasná pravidla pro vysílání řidičů a lepší prosazování předpisů pro zamezení protiprávnímu jednání.

  • Aby se zamezilo podvodům, bude se zaznamenávat, kdy vozidlo překračuje státní hranice.

EP 9. 7. 2020 schválil nová pravidla v odvětví silniční dopravy, která mají zlepšit pracovní podmínky řidičů a napravují deformace hospodářské soutěže. Poslanci přijali všechny 3 právní akty bez pozměňovacích návrhů, tedy ve znění, v jakém je přijala Rada v dubnu 2020. Politické dohody v Radě bylo dosaženo v prosinci 2019 (více v příspěvku „Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů“, Doprava v listopadu 2017, v příspěvku „Rada se shodla na části opatření v prvním balíku v oblasti mobility“, Doprava v prosinci 2018, v příspěvku „Coreper potvrdil předběžnou dohodu o balíku opatření v oblasti mobility“, Doprava v prosinci 2019 a v příspěvku „Výbor TRAN přijal balík mobility“, Doprava v lednu 2020). Přijaté akty obsahují revidovaná pravidla pro vysílání řidičů a pro denní a týdenní dobu řízení a ustanovení k lepšímu prosazování pravidel kabotáže (tj. přepravy zboží, kterou na území určitého státu dočasně vykonávají dopravci z jiného státu). Cílem je napravit deformace hospodářské soutěže v odvětví silniční dopravy a zajistit řidičům lepší podmínky pro odpočinek. Prostřednictvím nových pravidel mají mít řidiči lepší podmínky pro odpočinek a mají moci trávit více času doma. Dopravní podniky mají muset organizovat jízdy tak, aby se řidiči v mezinárodní nákladní dopravě mohli vracet domů v pravidelných intervalech (každé 3 nebo 4 týdny, podle konkrétního způsobu organizace práce). Povinnou týdenní dobu odpočinku nebude povoleno strávit v kabině. Jestliže si řidič vybere dobu odpočinku mimo domov, musí mu zaměstnavatel uhradit náklady na ubytování. Aby se zamezilo podvodům, má se zaznamenávat, kdy vozidlo překračuje státní hranice. Záznam bude probíhat pomocí tachografů. Kabotáž nesmí být prováděna systematicky, a proto se zavádí pravidlo, že mezi jednotlivými kabotážními operacemi s týmž vozidlem na území jednoho státu musí uplynout nejméně 4 dny. Přijaté akty také řeší problematiku fiktivních společností. Provozovatelé silniční nákladní dopravy budou muset být schopni prokázat, že v členském státě, kde jsou registrováni, skutečně vykonávají podstatnou činnost. Podle nových pravidel se také budou muset nákladní vozidla vracet každých 8 týdnů do provozovny zaměstnavatele. Další novinkou je, že unijní pravidla pro provozovatele silniční dopravy se nyní budou vztahovat i na přepravu lehkými užitkovými vozidly nad 2,5 t (tj. dodávkami), která budou muset být rovněž vybavena tachografy. Nové předpisy vytvářejí jednoznačný právní rámec, který by měl vyrovnat rozdíly v právních úpravách jednotlivých států a dosáhnout toho, aby řidiči dostávali za svou práci přiměřenou odměnu. Pravidla pro vysílání se budou vztahovat na kabotáž a mezinárodní přepravu, avšak nikoli na tranzit, dvoustrannou přepravu a dvoustrannou přepravu s dvěma doplňkovými činnostmi nakládky a vykládky. Pravidla pro vysílání řidičů nabudou účinnosti 18 měsíců po vstupu aktu v platnost. Ustanovení o době odpočinku a návratu řidičů se začínají uplatňovat 20 dní od zveřejnění aktu. Pravidla pro návraty nákladních vozidel a další změny pravidel pro přístup na trh nabudou účinnosti 18 měsíců poté, co vstoupí v platnost akt o přístupu na trh. Komise ovšem vyjádřila politování nad tím, že nový soubor pravidel obsahuje prvky, které se nezdají být v souladu s ambicemi Zelené dohody pro Evropu a s potvrzením cíle ze strany Evropské rady dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU. Povinnost návratu nákladního vozidla může vést k neefektivitě dopravního systému a zvýšení zbytečných emisí, znečištění a dopravního přetížení; omezení kombinované dopravy by pak mohlo snížit její účinnost při podpoře multimodální nákladní dopravy.

Další články v rubrice

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Doprava v březnu 2021

Euroskop, 10.04.2021

Doprava v únoru 2021

Euroskop, 10.03.2021