Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spotřebitelé v dubnu 2017

Euroskop, 09.05.2017

Komise hodnotila nepoctivé rezervační webové stránky nabízející cestovní služby

 •  Rezervační systémy nabízející cestovní služby v EU klamou zákazníky

 

Komise hodnotila nepoctivé rezervační webové stránky nabízející cestovní služby

Results of the 2016 screening of travel comparison and booking websites

 • Rezervační systémy klamou ze 2/3 svoje zákazníky

 • Zákazníci by si měli dát pozor na fiktivní akce

 • Často nejsou uváděny konečné ceny

 • Společnosti neuvádí často kompletní informace o poskytovatelích

 • Komise 7. 4. 2017 zveřejnila výsledky koordinované kontroly, kterou provedla Komise a úřady pro ochranu spotřebitelů od října 2016 v celé Unii u 352 internetových stránek nabízejících srovnání cen a rezervace cestovních služeb. Tyto kontroly odhalily, že přibližně 2/3 prověřovaných stránek (235) uváděly neúplné ceny. 

Pozadí

Komise každoročně koordinuje kontroly webových stránek zaměřených na určité odvětví, přičemž je jí nápomocna síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů, která sdružuje úřady pro ochranu spotřebitelů z 28 zemí (26 zemí EU, Norska a Islandu). Tyto úřady odpovídají za prosazování evropských předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů v EU. 

Celoevropské kontrolní akce zaměřené na webové stránky je řada souběžných kontrol prováděných úřady pro ochranu spotřebitelů v různých zemích. Tyto kontroly ukazují, zda jsou dodržovány evropské předpisy na ochranu spotřebitelů. Pokud je během nich zjištěno porušení předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, je požadována náprava. Doposud provedené kontrolní akce byly zaměřeny na: letecké společnosti (2007), mobilní obsah (2008), elektroniku (2009), prodej jízdenek a letenek on-line (2010), digitální obsah (2012), cestovní služby (2013), záruky na elektroniku (2014) a směrnici o právech spotřebitelů (2015).

Klíčové a sporné body

Kontroly u těchto on-line srovnávacích nástrojů odhalily řadu nesrovnalostí. Hlavním problémem byla cena a způsob jejího výpočtu či prezentace:

 • ve 32,1 % nebyla cena uvedená na stránce se srovnávacím seznamem stejná jako konečná cena uvedená na rezervační stránce;
 • u 30,1 % webových stránek nebyla jasná celková cena (včetně daní a poplatků) nebo způsob, jakým byla vypočtena;
 • 20,7 % webových stránek nabízelo zvýhodněné ceny, které pak nebyly v nabízené podobě k dispozici na rezervační stránce;
 • 25,9 % webových stránek budilo dojem, že některé nabídky jsou nedostatkové (např. „zbývají jen 2 pokoje“, „nabídka dostupná pouze dnes“), aniž by uvedly, že je tomu tak pouze v rámci jejich rezervačního systému.

Další nesrovnalosti se týkaly:

 • totožnosti poskytovatele srovnávacího nástroje: 22,7 % uvedlo pouze omezené informace (např. název a adresu společnosti), přičemž 4 % neuvedla vůbec žádné informace;
 • zpracování uživatelských recenzí: 21,3 % webových stránek je prezentovalo nejasným nebo netransparentním způsobem (a/nebo obsahovaly prvky, které by mohly zpochybnit jejich věrohodnost);
 • rozsah srovnání: 10,5 % webových stránek neposkytlo konkrétní informace, které byly pro srovnání nezbytné.

Nejmenší problém představovala prezentace reklamy a marketingu. Tato nesrovnalost byla zjištěna pouze u 2,8 % stránek.

Předpokládaný další vývoj

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů vyzve 235 rezervačních webových stránek, kterých se nekalé praktiky týkají, aby zajistili nápravu. V případě, že od nekalých praktik neupustí, mohou úřady v členských státech zahájit správní nebo soudní řízení.

Odkazy

Další články v rubrice

Spotřebitelé v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018

Spotřebitelé v červenci 2018

Euroskop, 10.08.2018