Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spotřebitelé v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018

Nejvíce oznámení před nebezpečnými výrobky se týká hraček a aut

  • Systém rychlého varování zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v EU staženy z trhu, rychle dostanou ke členským státům a Komisi.

  

 

Krátce...

 

Nejvíce oznámení před nebezpečnými výrobky se týká hraček a aut

  • Systém rychlého varování pomáhá orgánům, aby mohly rychle zareagovat a stáhnout veškeré výrobky, které by mohly způsobit zranění.

  • Prostřednictvím systému rychlého varování bylo v roce 2017 předáno více než 2 000 varování týkající se nebezpečných výrobků.

Komise 12. 3. 2018 zveřejnila zprávu o systému rychlého varování před nebezpečnými nepotravinářskými výrobky za rok 2017. Ze zprávy vyplývá, že v roce 2017 využívaly vnitrostátní orgány systém rychlého varování ve stále větší míře, na seznamu nebezpečných výrobků, které byly zjištěny a staženy z trhu, zaujalo přední místa několik modelů populárních točítek (spinnerů) a automobily a motocykly. Celkem 2 201 varování vedlo k téměř 4 tis. následných opatření. V roce 2017 se nejvíce oznámení týkalo hraček (29 %), dále motorových vozidel (20 %) a oděvů, textilií a módních výrobků (12 %). Co se týče rizik, bylo v roce 2017 nejčastěji oznamovaným rizikem nebezpečí úrazu (28 %), následované rizikem chemické závadnosti (22 %). Většina nebezpečných výrobků oznámených v systému pocházela ze zemí mimo EU. Nejčastější zemí původu je Čína (1 155 varování). Komise i nadále úzce spolupracuje s čínskými orgány za účelem projednávání konkrétních případů a přijímání opatření, jako je například výměna osvědčených postupů. Celkem 413 oznámení se týkalo nebezpečných výrobků evropského původu (26 %). Mnoho z nebezpečných výrobků oznámených v systému rychlého varování se prodává na online platformách nebo internetových tržištích. Za účelem řešení tohoto problému Komise podporuje spolupráci s partnery a on-line platformami na mezinárodní úrovni, aby bylo zajištěno, že se nebezpečné výrobky nedostanou ke spotřebitelům v EU. Systém rychlého varování je důležitým nástrojem prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ze strany vnitrostátních orgánů. Za účelem ještě lepšího prosazování právních předpisů Komise v dubnu 2018 představí svou „novou politiku pro spotřebitele“, jejímž cílem je modernizovat stávající pravidla a zlepšit ochranu spotřebitelů.

Další články v rubrice

Spotřebitelé v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018

Spotřebitelé v červenci 2018

Euroskop, 10.08.2018