Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spotřebitelé v červenci 2018

Euroskop, 10.08.2018

Airbnb porušuje legislativu ochrany spotřebitele v EU

 • Smluvní podmínky Airbnb nejsou podle zjištění Komise a CPC v souladu s legislativou EU chránící spotřebitele

  

Airbnb porušuje legislativu ochrany spotřebitele v EU

 • Evropské orgány chránící spotřebitele požádaly společnost Airbnb, aby zlepšila svou prezentaci cen.

 • Zákazníci musí snadno chápat, za co mají platit a kolik přesně služby stojí.

 • Také musí mít spravedlivé podmínky, pokud jde například o zrušení ubytování ze strany majitele.

Common position of national authorities within the CPC Network on the commercial practices and the terms of service of Airbnb Ireland

 • Komise a úřady ochrany spotřebitele v EU 16. 7. 2018 vyzvaly společnost Airbnb, aby sladila své smluvní podmínky se spotřebitelskou legislativou EU a transparentně informovala o cenách.

Pozadí

Nařízením EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (č. 2006/2004) byla vytvořena celoevropská síť pro vymáhání spotřebitelských práv, která propojuje úřady na ochranu spotřebitele v jednotlivých členských státech (CPC). Vnitrostátní orgán jednoho státu EU se tak může v případě přeshraničního porušování pravidel obrátit s žádostí o pomoc na svůj protějšek v jiné zemi EU. Spolupráci lze zahájit při vymáhání různých právních předpisů EU na ochranu spotřebitele: směrnice o nekalých obchodních praktikách (č. 29/2005), směrnice o právech spotřebitelů (93/13/EHC) nebo směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách (93/13/EHS).

Klíčové a sporné body

 • CPC provedla v červnu 2018 společné posouzení podnikatelských praktik Airbnb formou společného postoje. Způsob, jakým Airbnb v současnosti zobrazuje ceny, a některé jeho smluvní podmínky, představují porušení směrnice o nekalých obchodních praktikách, směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách a nařízení o uznávání a výkonu rozhodnutí. Společnost má své návrhy na řešení předložit do konce srpna 2018.

V rozporu se směrnicí o nekalých obchodních praktikách je způsob, jakým Airbnb zobrazuje ceny, a skutečnost, že jasně nerozlišuje soukromé a profesionální hostitele. Společnost Airbnb by měla:

 • Od počátku změnit zobrazování informací o cenách, aby spotřebiteli byla u nabízeného ubytování vždy známa celková cena včetně všech povinných poplatků např. za služby a úklid, nebo v případě, že není možné stanovit konečnou cenu předem, aby o případných dodatečných poplatcích byl spotřebitel jasně informován;
 • zřetelně uvádět, zda ubytování nabízí soukromý, nebo profesionální hostitel, neboť podle toho se liší pravidla ochrany spotřebitele.

Podle směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách nesmí standardní podmínky způsobovat významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele. Směrnice rovněž vyžaduje, aby smluvní podmínky byly sepsány jasným a srozumitelným jazykem, a spotřebitelé tak byli o svých právech vyrozuměni jednoznačným a pochopitelným způsobem. Pro Airbnb to znamená následující:

 • Neměla by uvádět spotřebitele v omyl tím, že se obrátí na soud v jiné zemi, než je členský stát, kde má spotřebitel bydliště;
 • Nemůže jednostranně a bez odůvodnění rozhodovat, jaké podmínky nadále platí v případě ukončení smlouvy;
 • Nemůže spotřebitele zbavovat jejich základního práva na žalobu hostitele v případě osobní újmy nebo jiné škody;
 • Airbnb nemůže jednostranně měnit smluvní podmínky, aniž by spotřebitele předem jasně informovala a dala jim možnost odstoupit od smlouvy;
 • Smluvní podmínky nesmí společnosti Airbnb propůjčovat neomezené rozhodovací pravomoci, pokud jde o odstraňování obsahu;
 • Ukončení či pozastavení smlouvy ze strany Airbnb by mělo být zákazníkovi vysvětleno, mělo by se řídit jasnými pravidly a nemělo by spotřebitele zbavovat práva na přiměřenou náhradu škody nebo práva na opravný prostředek;
 • Politika Airbnb týkající se vracení peněz, odškodnění a vymáhání náhrady škody by měla být jasně definována a neměla by zbavovat spotřebitele práva na využití dostupných opravných prostředků;
 • Společnost by také měla na svých internetových stránkách zobrazovat odkaz na platformu pro řešení sporů on-line a uvádět všechny potřebné informace týkající se řešení sporů, jak je uvedeno v nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Předpokládaný další vývoj

Airbnb má do konce srpna 2018 předložit podrobný návrh, jak hodlá uvést své jednání do souladu s právními předpisy EU na ochranu spotřebitele. Nebude-li předložený návrh uspokojivý, mohou příslušné úřady v krajním případě přikročit k vymáhání předpisů právní cestou.

Odkazy

Další články v rubrice

Spotřebitelé v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Spotřebitelé v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018