Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ochrana spotřebitele v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Rada chce silnější dohled na bezpečnost výrobků na trhu EU

  • EU usiluje o větší bezpečnost zboží 

 

  

Krátce…

  

Rada chce silnější dohled na bezpečnost výrobků na trhu EU

  • V rámci jednotného trhu je volný pohyb zboží nejrozvinutější ze všech 4 základních svobod - vytváří přibližně 25 % HDP EU a 75 % obchodu se zbožím mezi členskými státy EU.

  • Na EU připadá přibližně 1/6 světového obchodu se zbožím.

  • EU zintenzivňuje úsilí o zajištění toho, aby na trh mohly být uváděny pouze výrobky, které jsou bezpečné a v souladu s právními předpisy EU. 

Rada 14. 6. 2019 přijala nařízení, jímž by se měl posílit dozor nad trhem s cílem zajistit, aby výrobky, které jsou uváděny na trh v EU, byly bezpečné a v souladu s právními předpisy EU. Nařízení by rovněž mělo zajistit přísnější vymáhání pravidel EU. Nařízení je součástí takzvaného „balíku týkajícího se zboží“, který obsahoval rovněž nařízení (č. 515/2019) o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, které bylo přijato v březnu 2019 (více v příspěvku „Vzájemné uznávání zboží prošlo Radou“, Vnitřní trh v květnu 2018). Nová pravidla mají zaručit, že výrobky uváděné na jednotný trh, včetně výrobků prodávaných on-line, odpovídají přísným společným pravidlům EU, jsou certifikované a splňují normy kvality a bezpečnosti. Zajistí také volný pohyb zboží, ochranu spotřebitele a rovné podmínky hospodářské soutěže pro všechny hospodářské subjekty. Přijaté nařízení konsoliduje stávající rámec pro činnosti v oblasti dozoru nad trhem; řeší výzvy mezinárodního elektronického obchodování a obchodu on-line; podporuje společná opatření orgánů dozoru nad trhem z několika členských států; zavádí plně digitální pracovní postup pro zlepšení výměny informací mezi orgány a Komisí; vytváří posílený rámec pro kontrolu výrobků vstupujících na jednotný trh a pro zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem a celními orgány. Nařízení musí být ještě podepsáno a zveřejněno v Úředním věstníku EU. V platnost vstoupí 20. dnem po zveřejnění. Použitelné bude 2 roky po vstupu v platnost. Některá ustanovení se však mají použít již od 1. ledna 2021.

Další články v rubrice

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Spotřebitelé v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018