Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spotřebitelé v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Rada potvrdila nová práva spotřebitelů

  • Posílení práv spotřebitelů

 

Krátce…

 

Rada potvrdila nová práva spotřebitelů

  • Junckerova Komise zlepšila způsob správy rozpočtu EU. 

  • Auditoři již podvanácté za sebou vystavili roční účetní závěrce EU kladný posudek a třetí rok za sebou vydali pro platby v roce 2018 výrok s výhradou.

Rada 28. 11. 2019 dosáhla dohody o návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice č. 22/2009. Komise v dubnu 2018 představila tzv. novou politiku pro spotřebitele, jejímž cílem je posílit a lépe vymáhat spotřebitelská práva EU. Nová politika pro spotřebitele má stavět na opatřeních, která Junckerova Komise v oblasti zlepšování ochrany spotřebitelů již přijala: např. ukončení poplatků za roaming nebo neodůvodněného zeměpisného blokování, modernizace nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které má posílit také veřejné vymáhání práva a přeshraniční spolupráci mezi orgány na ochranu spotřebitelů. Nová politika má svěřit kvalifikovaným subjektům pravomoc podávat jménem spotřebitelů hromadné žaloby a orgánům členských států na ochranu spotřebitelů pravomoc ukládat přísnější sankce. Cílem Komise je rovněž rozšířit ochranu spotřebitelů při nákupech on-line (více v příspěvku „Nová politika Komise má posílit a lépe vymáhat práva spotřebitele“, Spotřebitelé v dubnu 2018). Konkrétně je cílem schváleného návrhu zavést systém reprezentativních žalob na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů před porušováním práva EU ve všech členských státech. Návrh směrnice zmocňuje oprávněné subjekty, jako jsou např. organizace spotřebitelů, k tomu, aby kromě soudních příkazů požadovaly také nápravná opatření, včetně odškodnění nebo náhrady, a to jménem skupiny spotřebitelů, která byla obchodníkem poškozena. Pokud jde o kritéria způsobilosti pro kvalifikované subjekty, Rada rozlišuje mezi kvalifikovanými subjekty, které jsou oprávněny podávat reprezentativní žaloby, a subjekty, které jsou oprávněny podávat přeshraniční reprezentativní žaloby. Členské státy mají mít 30 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost, aby ji mohly zavést do vnitrostátního práva, a dalších 12 měsíců na to, aby mohly začít tato ustanovení uplatňovat.

Další články v rubrice

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Spotřebitelé v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018