Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spotřebitelé

AKTUALIZACE: Změny v pravidlech pojištění vkladů

Euroskop, 02.03.2009
Rada na svém zasedání 26. února 2009 přijala návrh směrnice o systémech pojištění vkladů.

AKTUALIZACE: Změny v pravidlech pojištění vkladů

Euroskop, 13.01.2009
Evropský parlament přijal 18. prosince 2008 v rámci prvního čtení stanovisko k návrhu směrnice o systémech pojištění vkladů.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 13.01.2009
Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, jež je známa také pod zkratkou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment...

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 13.01.2009
Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známé také pod označením RoHS Directive.

Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů

Euroskop, 22.12.2008
Evropská komise 27. listopadu 2008 předložila k veřejnému projednávání dokument, jehož cílem je vytvoření systému kolektivních žalob. Ten má pomoci spotřebitelům lépe se domoci svých práv.

Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 16.12.2008
Komise dne 13. listopadu 2008 zveřejnila návrh směrnice o uvádění spotřeby na energetických štítcích výrobků, který rozšiřuje věcnou působnost současné právní úpravy. Výsledná směrnice by měla platit...

SPECIÁL: Nástroje boje s finanční krizí

Euroskop, 12.12.2008
Komise v průběhu podzimu 2008 zveřejnila několik legislativních i nelegislativních návrhů, které jsou reakcí na stávající celosvětovou finanční krizi.

Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 08.12.2008
Komise 13. listopadu 2008 zveřejnila návrh směrnice o značení pneumatik. Výsledkem by mělo být dosažení stavu, kdy každá pneumatika prodávaná na vnitřním trhu EU bude vybavena štítkem s údaji...

Změny v pravidlech pojištění vkladů

Euroskop, 01.12.2008
Komise přijala 15. října 2008 návrh směrnice, která má změnit současná pravidla krytí bankovních vkladů klientů a zároveň má výrazně urychlit jejich případné vyplácení.

Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

Euroskop, 03.11.2008
Komise 15. října 2008 zveřejnila zelenou knihu o jakosti zemědělských produktů a zároveň otevřela veřejnou konzultaci, která potrvá do 31. prosince 2008.
Počet nalezených článků: 106
|
Zobrazeny články od  91 do 100