Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

Euroskop, 23.02.2009
Poslanci schválili sankcionování zaměstnavatelů nelegálních pracovníků.

Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249)

 

1. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Poslanci Evropského parlamentu přijali 19. února 2009 poměrem 522:105:34 zprávu zpravodaje Favy (Itálie, PES) týkající se návrhu směrnice penalizovat zaměstnavatele nelegálních přistěhovalců (podrobnosti k legislativnímu procesu níže).

 

 

Na návrh zpravodaje byl text doplněn o deklaraci, která v budoucnu neomezuje přijímat další legislativu týkající se úpravy podmínek v případě zaměstnávání subdodavateli. Rada s deklarací souhlasila na zasedání Výboru stálých zástupců (Coreper) 11. února 2009. Jedním z podstatných bodů je, že zaměstnavatel najímající si pracovníky přes třetí stranu bude zodpovídat za to, zda je pracovník ze třetí země v EU legálně.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007) 249)

Připojené dokumenty: SEK(2007) 596, SEK(2007) 603, SEK(2007) 604

Právní báze: čl. 63 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (Claudio Fava, Itálie, PES)

Odpovědná formace Rady: JHA

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další