Přejít na obsah

Vyhledávání

25/04/2014 05:26:18


Hlavní menu

Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 02.03.2011

Veřejné konzultace otevřené k 3. březnu 2011

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Financování oblasti vnitřních věcí EU po roce 2013

Vnitřní věci

6. 3. 2011

Možné kroky k posílení požadavků na kapitál bank pro případ úvěrových rizik protistran

Vnitřní trh

9. 3. 2011

Implementace a dopady směrnice č. 2001/84

Vnitřní trh

11. 3. 2011

Konzultace týkající se využívání alternativního řešení sporů v komerční praxi v EU

Spotřebitelé

15. 3. 2011

Směrnice o uznávání profesních kvalifikací

Vnitřní trh

15. 3. 2011

Studie o omezení úrokových sazeb

Vnitřní trh

22. 3. 2011

Možná legislativní kritéria a požadavky EU pro inspekci přepravy odpadů

Životní prostředí

30. 3. 2011

Zpráva Komise o vymáhání práva na duševní vlastnictví

Vnitřní trh

31. 3. 2011

Zelená infrastruktura

Životní prostředí

31. 3. 2011

Pozice EU pro konferenci OSN o udržitelném rozvoji životního prostředí pořádanou v roce 2012

Životní prostředí

10. 4. 2011

Modifikace procedur řízení přetížení sítě v sektoru plynařství

Energetika

12. 4. 2011

Modernizace politiky EU pro zadávání veřejných zakázek

Vnitřní trh

18. 4. 2011

Zdanění finančního sektoru

Daně

19. 4. 2011

Cestovní mapa k Evropě účinné z hlediska zdrojů

Životní prostředí

22. 4. 2011

Méně byrokracie pro občany: prosazování volného pohybu veřejných dokumentů a uznávání účinků dokumentů o civilním statusu

Justice a základní práva

30. 4. 2011

Daňové problémy, které vznikají při přeshraniční distribuci dividend do portfolií a jednotlivým investorům, a jejich možná řešení

Daně

30. 4. 2011

Směrem ke koherentnímu evropskému přístupu ke kolektivním žalobám

Soutěžní politika

30. 4. 2011

Schvalovací procedury energetické infrastrukturní projekty

Energetika

30. 4. 2011

Iniciativa Evropy 2020 vydávání dluhopisů na podporu projektů

Hospodářské a finanční věci

2. 5. 2011

Bioekonomika pro Evropu: stav a budoucí potenciál

Výzkum a technologie

2. 5. 2011

Vytvoření evropských dobrovolnických týmů humanitární pomoci

Humanitární pomoc

3. 5. 2011

Revize směrnice č. 2001/20

Veřejné zdraví

13. 5. 2011

Od výzev k příležitostem: směrem ke strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

Výzkum a technologie

20. 5. 2011

Zelená kniha o budoucnosti DPH

Daně

31. 5. 2011

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nově zařazené konzultace

 

Odkazy

 

Související články

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2014

Euroskop, 05.04.2014
Rada schválila evropský příkaz na obstavení účtů, EU chce přitvrdit v boji proti praní špinavých peněz, Komise představila agendu justice a vnitra do roku 2020, EP zpřísnil...

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2014

Euroskop, 08.03.2014
EP podpořil modernizaci úpadkového řízení, EP přijal návrh směrnice o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2013

Euroskop, 14.01.2014
LIBE a Coreper schválili evropský vyšetřovací příkaz, Vymáhání pohledávek přesahujících hranice státu bude v EU jednodušší

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2013

Euroskop, 06.12.2013
Komise dále posiluje práva občanů v trestním řízení

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2013

Euroskop, 05.11.2013
Výbor LIBE přijal svoji vyjednávací pozici týkající se návrhů reformy ochrany dat, EU bude mít systém ochrany hranic EUROSUR
Rozhovory
Prouza: Evropské volby nebudou v ČR protestní
P. Zenkner, M. Bydžovská, Euroskop, 22.4. 2014
Druhá část rozhovoru EUROSKOPu se státním tajemníkem Tomášem Prouzou. Hovořili jsme o prosazování českých zájmů v EU a květnových evropských