Přejít na obsah

Vyhledávání

29/05/2015 14:07:48


Hlavní menu

Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 02.03.2011

Veřejné konzultace otevřené k 3. březnu 2011

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Financování oblasti vnitřních věcí EU po roce 2013

Vnitřní věci

6. 3. 2011

Možné kroky k posílení požadavků na kapitál bank pro případ úvěrových rizik protistran

Vnitřní trh

9. 3. 2011

Implementace a dopady směrnice č. 2001/84

Vnitřní trh

11. 3. 2011

Konzultace týkající se využívání alternativního řešení sporů v komerční praxi v EU

Spotřebitelé

15. 3. 2011

Směrnice o uznávání profesních kvalifikací

Vnitřní trh

15. 3. 2011

Studie o omezení úrokových sazeb

Vnitřní trh

22. 3. 2011

Možná legislativní kritéria a požadavky EU pro inspekci přepravy odpadů

Životní prostředí

30. 3. 2011

Zpráva Komise o vymáhání práva na duševní vlastnictví

Vnitřní trh

31. 3. 2011

Zelená infrastruktura

Životní prostředí

31. 3. 2011

Pozice EU pro konferenci OSN o udržitelném rozvoji životního prostředí pořádanou v roce 2012

Životní prostředí

10. 4. 2011

Modifikace procedur řízení přetížení sítě v sektoru plynařství

Energetika

12. 4. 2011

Modernizace politiky EU pro zadávání veřejných zakázek

Vnitřní trh

18. 4. 2011

Zdanění finančního sektoru

Daně

19. 4. 2011

Cestovní mapa k Evropě účinné z hlediska zdrojů

Životní prostředí

22. 4. 2011

Méně byrokracie pro občany: prosazování volného pohybu veřejných dokumentů a uznávání účinků dokumentů o civilním statusu

Justice a základní práva

30. 4. 2011

Daňové problémy, které vznikají při přeshraniční distribuci dividend do portfolií a jednotlivým investorům, a jejich možná řešení

Daně

30. 4. 2011

Směrem ke koherentnímu evropskému přístupu ke kolektivním žalobám

Soutěžní politika

30. 4. 2011

Schvalovací procedury energetické infrastrukturní projekty

Energetika

30. 4. 2011

Iniciativa Evropy 2020 vydávání dluhopisů na podporu projektů

Hospodářské a finanční věci

2. 5. 2011

Bioekonomika pro Evropu: stav a budoucí potenciál

Výzkum a technologie

2. 5. 2011

Vytvoření evropských dobrovolnických týmů humanitární pomoci

Humanitární pomoc

3. 5. 2011

Revize směrnice č. 2001/20

Veřejné zdraví

13. 5. 2011

Od výzev k příležitostem: směrem ke strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

Výzkum a technologie

20. 5. 2011

Zelená kniha o budoucnosti DPH

Daně

31. 5. 2011

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nově zařazené konzultace

 

Odkazy

 

Související články

Spravedlnost, bezpečnost a svoboda v dubnu 2015

Euroskop, 08.05.2015
Rada přijala pravidla pro konzulární ochranu všech občanů EU ve třetích zemích, V EU se změní systém přidělování ochranných známek

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2015

Euroskop, 05.03.2015
EP chce propojit jednání o ochraně dat a databázi pasažérů leteckých společností, Upravená směrnice o přeshraničních dopravních pokutách bude brzy přijata

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2015

Euroskop, 09.02.2015
Přeshraniční soudní řízení jsou nyní pro občany a podnikatele jednodušší, EU chce omezit praní špinavých peněz, Komise urguje dokončení reformy o ochraně osobních údajů, EU se zabývá...

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2014

Euroskop, 10.01.2015
Oblast trestních záležitostí v EU komunitarizována, Ministři spravedlnosti se dohodli na modernizaci insolvenčních pravidel

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2014

Euroskop, 08.10.2014
Komise se snaží bojovat proti účelovým sňatkům
Rozhovory
Experti o vztazích EU k Asii
Lucie Priknerová, Euroskop, 26.5. 2015
V souvislosti s květnovou návštěvou Federicy Mogheriniové s Jižní Koreji a v Číně jsme se zeptali odborníků, jak její cestu hodnotí