Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018

Dohodnuta operační spolupráce s Albánií, Nové programy na ochranu migrantů, Rada schválila další prostředky na migraci

  • Unie chce při řešení migrační krize úžeji spolupracovat s Albánií

  • Komise představila nové programy v rámci boje s migrační krizi, na kterých spolupracuje s OSN a s Mezinárodní organizací pro migraci

  • EIB svými úvěry podporuje boj s migrační krizí

 

Krátce...

 

Dohodnuta operační spolupráce s Albánií

  • Spoluprací se třetími zeměmi by mělo dojít k lepšímu řízení nelegální migrace.

  • Evropská pohraniční a pobřežní stráž by měla být schopna provádět operační činnosti na území Albánie.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a ministr vnitra Albánské republiky Fatmir Xhafaj 12. 2. 2018 předběžně podepsali návrh dohody o statusu pro operační spolupráci mezi Evropskou pohraniční a pobřežní stráží a Albánií. Jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, měla by agentuře umožnit poskytovat pomoc v oblasti správy vnějších hranic na albánském území v případě náhlých migračních toků. Návrh dohody je prvním jednáním, které by mělo být uzavřeno mezi Evropskou pohraniční a pobřežní stráží a partnery EU na západním Balkáně. Posílená operativní spolupráce mezi třetími zeměmi a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráží by měla přispět k lepšímu řízení nelegální migrace, dále ke zvýšení bezpečnosti na vnějších hranicích EU a posílení schopnosti agentury jednat v bezprostředním sousedství EU. Dohoda o statusu s Albánií je dalším krokem směrem k plné operativní činnosti agentury. Komise v současné době jedná o podobných dohodách také se Srbskem a s Makedonií. Dohoda s Albánií má být schválena členskými státy a poté formálně podepsána. Po vstupu dohody v platnost by měla Evropská pohraniční a pobřežní stráž schopna provádět operační činnosti a nasadit své týmy v oblastech Albánie.

 

Nové programy na ochranu migrantů

  • Komise chce poskytnout finanční prostředky pro uprchlíky prostřednictvím nových programů.

  • Programy by měly být realizovány společně s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR). 

Komise 26. 2. 2018 přijala 3 nové programy v hodnotě přes 150 mil. € v rámci Nouzového svěřeneckého fondu pro Afriku, který přímo navazuje na závazky, které přijala společná pracovní skupina Africké unie – EU a OSN pro řešení situace migrantů v Africe. Libye (více v příspěvku „Komise se vyjádřila k tomu, jak lépe řídit migraci“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2017). V prosinci 2017 bylo na schůzi společné pracovní skupiny oznámeno, že dalších 115 mil. € bylo poskytnuto na podporu migrantů v Libyi. Programy by měly být realizovány společně s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR). Doplňuje již existující opatření ve výši 162 mil. €. Regionální program se má zaměřit na ochranu a evakuaci dalších 3 800 uprchlíků z Libye a na zajištění ochrany a dobrovolného humanitárního návratu 15 tis. migrantů. Má podporovat také přesídlení více než 14 tis. osob, které potřebují mezinárodní ochranu z Nigeru, Čadu, Kamerunu a Burkiny Faso. Další program ve výši 20 mil. € má podpořit mladé lidi a ženy v tranzitních zemích v regionu Sahelu. Prostřednictvím akce ve výši 15 mil. € má být zvýšena podpora na opětovné začlenění etiopských občanů. Nová iniciativa obecně doplňuje již existující nástroj pro udržitelný a důstojný návrat a reintegraci.

 

Rada schválila další prostředky na migraci

  • EIB prostřednictvím úvěrů podpoří řešení migrace.

  • Projekty mimo EU představují přibližně 10 % celkových aktivit EIB v oblasti financování.

Rada 27. 2. 2018 souhlasila se zvýšením úvěrů EIB na projekty mimo EU, které řeší otázky migrace. Rada přijala rozhodnutí v návaznosti na dohodu s EP o přezkumu vnějšího úvěrového mandátu EIB v polovině období. Dle rozhodnutí Rady by se měl limit financování v rámci záruky EU zvýšit o 5,3 mld. €. Z toho by mělo být 3,7 mld. € vyčleněno na projekty veřejného a soukromého sektoru poskytující strategickou reakci na základní příčiny migrace. Konkrétně by mělo dojít k (1) uvolnění částky 3 mld. €, jež byla vedena jako rezerva v rámci rozpočtu EIB ve výši 30 mld. € určeného na vnější operace na období 2014–2020. Z této částky je až 1,4 mld. € vyčleněno na projekty ve veřejném sektoru zaměřené na řešení základních příčin migrace a (2) poskytnutí dodatečné částky 2,3 mld. € na uvedené období, a to v rámci mandátu úvěrování pro soukromý sektor na projekty řešící základní příčiny migrace. Projekty mimo EU představují přibližně 10 % celkových aktivit EIB v oblasti financování.