Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2020

Euroskop, 10.04.2020

Rada vydala prohlášení o situaci na vnějších hranicích EU, EU zahájila operaci IRINI vůči Libyi

 
  • Členské státy opětovně řeší situaci na vnějších hranicích EU

  • Rada přijala rozhodnutí o zahájení operace EUNAVFOR MED IRINI 

 
 

Krátce…

 

Rada vydala prohlášení o situaci na vnějších hranicích EU

  • Řecká vláda naplánovala několik opatření s cílem zvládnout nové příchozí migranty.

  • Po návštěvě předsedkyně Ursuly von der Leyenové v Řecku představila Komise svůj akční plán pro okamžitá opatření na podporu Řecka.

Ministři vnitra se 4. 3. 2020 spolu s ministry zemí přidružených k schengenskému prostoru setkali na mimořádném zasedání Rady, aby jednali o situaci na vnějších hranicích EU s Tureckem, které opětovně čelí migračním tlakům. V souladu s prohlášeními, jež přednesli 4 předsedové orgánů EU během návštěvy řecko-turecké hranice, vyjadřila Rada solidaritu Řecku, Bulharsku a Kypru a dalším členským státům, které by mohly být zasaženy podobným způsobem. EU má při řízení migračních toků rovněž nadále úzce spolupracovat s partnery ze západního Balkánu. Rada uznala, že Turecko na svém území čelí vysoké migrační zátěži a rizikům a že pro přijetí 3,7 mil. migrantů a uprchlíků vyvinulo značné úsilí, současně však důrazně odmítá, aby Turecko migrační tlak využívalo k politickým účelům. Rada očekává, že Turecko bude ve vztahu ke všem členským státům v plné míře provádět ustanovení společného prohlášení z roku 2016. Prohlášení přináší dle Rady hmatatelné výsledky včetně podpory Turecka v jeho úsilí, pokud jde o přijímání migrantů a uprchlíků. Zachování této spolupráce a závazku bude prospěšné jak pro EU, tak i pro Turecko. EU a její členské státy jsou nadále odhodlány účinně chránit vnější hranice EU. Nezákonné překračování hranic nebude tolerováno. EU a její členské státy za tímto účelem přijmou veškerá nezbytná opatření. Migranti by neměli být pobízeni, aby při pokusech o nezákonné překročení hranic po souši či po moři vystavovali svůj život nebezpečí. Rada vyzvala tureckou vládu a všechny aktéry a organizace činné na místě, aby tuto zprávu předávali dál. EU chce nadále pokračovat v aktivním boji proti převaděčství. Členské státy mají poskytovat podporu nezbytnou k zajištění okamžitého nasazení příslušných týmů a materiálních prostředků. Při koordinaci podpory poskytované členskými státy má aktivní úlohu plnit Komise. Rada uvítala další podporu ze strany Komise určenou Řecku, zejména její závazek, podle něhož neprodleně uvolní částku 350 mil. € a její návrh vyčlenit dalších 350 mil. € na podporu řízení migrace a integrované správy hranic. Rada rovněž oceňuje úsilí, jež Komise vynakládá při koordinaci rychlého poskytování pomoci na základě mechanismu civilní ochrany EU. EU musí dle EP pomoci Řecku ochránit svou hranici a zaručit všem osobám v nouzi řádné azylové řízení. Poslanci to uvedli 10. 3. 2020 v rozpravě o situaci na řecko-turecké hranici. Část lídrů poslaneckých klubů vyzvala k revizi dohody s Tureckem z roku 2016, která měla zamezit pohybu migrantů a uchazečů o azyl výměnou za finanční pomoc ze strany EU. Poslanci projevili znepokojení nad zhoršující se humanitární situací jak na hranici s Tureckem, tak na řeckých ostrovech, kde uvízly tisíce žadatelů o azyl včetně mnoha nezletilých bez doprovodu.

 

EU zahájila operaci IRINI vůči Libyi

  • Východiskem z libyjské krize může být podle EU pouze úplné dodržování zbrojního embarga OSN.

  • Nová operace může mít zásadní význam a měla by přispět k podpoře míru.

Rada 31. 3. 2020 přijala rozhodnutí o zahájení operace EUNAVFOR MED IRINI. EU tím zvyšuje úsilí zaměřené na prosazování zbrojního embarga OSN vůči Libyi a zahajuje novou vojenskou operaci v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) ve Středomoří. Hlavním úkolem operace IRINI má být přispívání k uplatňování zbrojního embarga OSN za využití vzdušných, družicových a námořních prostředků. Mise má moci v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2292 provádět na volném moři u pobřeží Libye kontroly plavidel, u nichž existuje podezření, že přepravují zbraně nebo související materiál do Libye nebo z Libye. V rámci vedlejších úkolů má operace EUNAVFOR MED IRINI rovněž monitorovat nedovolený vývoz ropy, surové ropy a rafinovaných ropných produktů z Libye a shromažďovat související informace; napomáhat při budování kapacit a výcviku libyjské pobřežní stráže a námořnictva, pokud jde o úkoly v oblasti prosazování práva na moři; přispívat k rozbití operačního modelu sítí převaděčů a obchodníků s lidmi prostřednictvím shromažďování informací a leteckých hlídek. Mandát operace IRINI má zpočátku trvat do 31. 3. 2021 a má podléhat kontrole členských států EU, které mají prostřednictvím Politického a bezpečnostního výboru z pověření Rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vykonávat politickou kontrolu a strategické řízení. Současně se zahájením operace IRINI byla trvale ukončena činnost stávající operace ve Středomoří EUNAVFOR MED SOPHIA (více v příspěvku „Operace EU NAVFOR MED Sophia: mandát prodloužen do konce března 2020“, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2019). Operace EUNAVFOR MED SOPHIA byla zahájena v červnu 2015 v rámci komplexního přístupu EU k migraci a byla ukončena dne 31. 3. 2020.