Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Euroskop, 22.12.2008

Dne 6. prosince 2008 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí

 

Směrnice vstoupí v platnost 26. prosince 2008 a členské státy ji budou muset do dvou let transponovat do svých právních řádů, přičemž sdělí Komisi znění transpozičních ustanovení a korelační tabulku. Následně budou členské státy povinny každé tři roky sdělovat Komisi znění národní právní úpravy vycházející ze schválené směrnice.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Ostatní odkazy