Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

MEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

Euroskop, 10.02.2015

Seznam nejdůležitějších generálních ředitelství (Directorates General; DGs) Komise (stav k 10. únoru 2015).

MEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

Generální ředitelství (DGs) Komise jsou z hlediska tvorby unijních politik nezastupitelné - právě ona odborně zastřešují legislativní návrhy, které v Komisi vznikají. Kolegium komisařů do nich pak těsně před zveřejněním zpravidla zasahuje jen výjimečně.

Komise sama své "útvary" dělí na generální ředitelství a služby. Generální ředitelství  jsou meritorně nejdůležitější, zatímco služby se zabývají všeobecnými administrativními otázkami či mají velmi konkrétní mandát.

 

Generální ředitelství podle politik

 

Další útvary a služby

 

Seznam odkazů

Další články v rubrice

MEMO: Formace Rady ministrů

Euroskop, 10.02.2015