Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ochrana spotřebitele v EU a činnost Evropských spotřebitelských center

Na dalším čtvrtečním semináři v Eurocentru Praha představili přednášející, Tomáš Večl a Martin Rezek, činnost Evropských spotřebitelských center a osvětlili problematiku ochrany spotřebitele v Evropské unii.

K čemu tedy slouží síť evropských spotřebitelských center? Především je to místo, kam se může spotřebitel obrátit, pokud má problém se zbožím zakoupeným v jiném členském státě EU či v Norsku a na Islandu. Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pomáhá spotřebiteli hájit jeho práva v EU a radí, jak při sporu postupovat.

Evropská centra fungují jako propojená síť a jsou založena na vzájemné komunikaci. Pokud tedy spotřebitel potřebuje pomoc, obrátí se na české spotřebitelské centrum, to se obrátí na spotřebitelské centrum v daném státě a zkontaktuje daný subjekt. Tato cesta se možná zdá zdlouhavá, ale její velkou předností je rychlá a snadná komunikace center mezi sebou a překonání jazykové bariéry mezi spotřebitelem a zahraničním subjektem. Další výhodou spotřebitelských center je jejich bezplatnost, a to díky tomu, že jsou zřizovány na základě grantové smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou obchodní inspekcí.

Spotřebitelské centrum se snaží řešit všechny případy, které mu spotřebitel předloží, je ale třeba, aby případ měl přeshraniční prvek. Síť spotřebitelských center jedná v občanskoprávní rovině a nejedná se tedy o žádný dozorový orgán, který by mohl jakýmkoliv způsobem účastníka řízení penalizovat. A ačkoliv síť center funguje jako bezplatná asistence, na mnohé subjekty zapůsobí i svou nepochybnou autoritou.

Evropská unie se intenzivně zabývá unifikací ochrany spotřebitele v EU. Využívá k tomu nástrojů sekundárního práva, jako jsou nařízení, směrnice, doporučení a názory. V současné době unifikace funguje na základě principu minimální harmonizace. Minimální harmonizace je dána limitem, který se musí splnit, ale tento limit je možno překročit, a v EU tak existuje velká různorodost jejich implementace. Tento princip bude v příštích letech nahrazen principem maximální harmonizace, a to nejdříve v roce 2010.

Seznam všech seminářů a prezentací naleznete zde.

Související akce:

Ochrana spotřebitele v EU a činnost Evropských spotřebitelských center
09.04.2009 17:00 - 18:30 Praha / Praha 1 / Eurocentrum Praha, Evropský dům, Jungmannova 24