Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Dotační řízení 2009

Dotační řízení 2009

05.02.2009

 

 

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ V RÁMCI KONCEPCE INFORMOVÁNÍ O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH V ČR NA ROK 2009  

 

AKTUÁLNĚ:

Seznam podpořených projektů naleznete v sekci Vybrané projekty dotačního řízení 2009.     

Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády vypsal 5. února 2009 dotační řízení na podporu projektů informujících o evropských záležitostech v ČR. Úřad vlády pro účely dotačního řízení na rok 2009 vyčlenil finanční prostředky ve výši 8 200 000 Kč. O dotaci mohou žádat právnické i fyzické osoby, které předloží projekt v rámci jednoho z následujících komunikačních okruhů Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2009.

 

KOMUNIKAČNÍ OKRUHY:

1) České předsednictví EU 2009

2) Evropské instituce a jejich fungování

3) Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou

4) Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR

 

PODMÍNKY ÚČASTI V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ 2009:

Podrobnou specifikaci komunikačních okruhů a informace o formálních náležitostech žádosti o dotaci naleznete ve Vyhlášení dotačního řízení na rok 2009. Žadatelé o dotaci by se měli s tímto dokumentem podrobně seznámit. Přílohou Vyhlášení je také formulář žádosti o dotaci, osnova projektu, harmonogram projektu a rozpočet projektu, které je třeba vyplnit a vypracovat. Předkladatelé projektu se také musí seznámit s přílohami Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 1/2009, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Tento dokument upravuje podmínky poskytnutí dotace, stanovuje metodiku pro vypracování projektů, výběr projektů a kontrolu realizace projektů.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o dotaci je 12. března 2009 v 16 hodin. 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  • Žadatelé o dotaci musí používat výhradně dokumenty platné pro dotační řízení na rok 2009! Oproti minulému roku došlo ke změnám, nepoužívejte prosím dokumenty z minulých let!! 
  • Veškeré výsledky projektu musí být realizované do konce roku 2009. Finanční prostředky nejsou převoditelné do roku 2010!  
  • Implementační harmonogram projektu může být plánován od 1. května 2009 (předpokládané datum vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace).
  • Dotace nemůže být poskytnuta fyzickým osobám, které nevlastní živnostenský list.
  • Na této webové stránce se budou objevovat aktuální informace, doporučujeme tuto sekci pravidelně sledovat.

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ŽADATELE O DOTACI:

Pro žadatele o dotaci proběhne informační schůzka, kde budou mít možnost seznámit se se závaznými metodikami pro vypracování projektů a položit konkrétní dotazy. Předpokladem účasti je důkladné seznámení s Vyhlášením na rok 2009 a s přílohami 1-4 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 1/2009.

Informační schůzka se bude konat v Eurocentru Praha - v konferenční místnosti Evropského domu (Jungmannova 24, Praha 1) dne 27. února od 10 hodin do cca 12 hodin.

Pro účast na informační schůzce je nutná závazná registrace u asistentky odboru na e-mailové adrese pohlova.petra@vlada.cz.

 

S případnými dotazy se obracejte na Lucii Loskotovou, loskotova.lucie@vlada.cz, tel: 220 143 761, mob: 725 535 548. 

 

Přílohy ke stažení:

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2009

Přílohy vyhlášení:

Příloha 1 Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 1/2009, kterou se upravuje poskytování dotací v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech včetně závazných metodik

Příloha 2 Formulář Žádost o dotaci

Příloha 3 Osnova projektu

Příloha 4 Harmonogram projektu

Příloha 5 Rozpočet projektu

 

Doplňující přílohy ke stažení:

Osnova projektu s komentářem

Harmonogram projektu - vzor vyplnění

Rozpočet projektu - vzor vyplnění

Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2009

Prezentace z informační schůzky pro žadatele o dotaci (27.2.)