Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Bezplatné přednášky pro školy

Eurocentrum Plzeň nabízí školám bezplatné přednášky o Evropské unii. Jsou určeny pro žáky základních a studenty středních škol. Přednášky jsou přizpůsobeny věku posluchačů a poskytují kompletní přehled o historii vzniku Evropských společenství a činnosti a fungování institucí EU.

AKTUÁLNÍ LETÁK ZŠ 2020 - ke stažení ZDE (pdf) - přednášky platné během celého roku, před Vánoci navíc přednáška Vánoce v EU

AKTUÁLNÍ LETÁK SŠ 2020 - ke stažení ZDE (pdf)

 

KDE: Velký klub Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1, Plzeň (v budově Magistrátu města Plzně) nebo po dohodě v prostorách školy (pouze Plzeň a blízké okolí - s dojezdností MHD do 1 h)
KDY: nabídka platí po celý rok, přesný čas a termín po domluvě s pracovníkem Eurocentra, délka přednášek: 1 - 1,5 hod. s možností delší přednášky po domluvě
Rezervace: dle dohody na email nemcova.jana@vlada.cz nebo na tel. 377 946 007
Kapacita: 65 studentů (upřednostňujeme vždy jednu třídu)
Přednášející: Mgr. Ing. Jana Němcová (koordinátorka Eurocentra Plzeň)

 

Ukázka fotodokumentace z přednášky "Evropské omalovánky" pro žáky 20. ZŠ v Plzni ze dne 20. 10. 2009.

žáci 20. ZŠ Plzeň

 

Nabídka témat na přednášky


Základní školy

1. stupeň ZŠ (doporučujeme spíše pro žáky 3. až 5. tříd)

 • Evropské omalovánky (rozmanitosti vybraných členských států hravou a zábavnou formou)
 • Vánoce v EU
 • Velikonoce v EU

2. stupeň ZŠ

 • Evropská unie v kostce pro základní školy (geografické vymezení EU, kdy a proč EU vznikla, historický vývoj a fungování EU)
 • Cestování po Evropské unii (výhody plynoucí z jednotného vnitřního trhu, zejména z volného pohybu osob, zábavné hry a soutěže týkající se reálií členských států)
 • Jazyková rozmanitost EU (úřední a regionální jazyky EU jako velština, gaelština, katalánština aj., poslech nahrávek jednotlivých jazyků a reálie členských států) v Evropské unii)

Nabídka promítání krátkých filmů v rámci přednášek

 • DVD Evropa: Výlet časem - Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejznámějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Od athénské demokracie přes antický Řím, vznik křesťanství, rozvoj feudální Evropy, osvícenství a deklaraci práv a svobod člověka a občana (cca 10 minut).
 • DVD Konec železné opony - Animovaný film "Konec železné opony" je určen především pro mladší školáky. Hračka Pidižvík vysvětluje, co to byla "železná opona". Předvádí dětem, jak se žilo za totality, vypráví o konci železné opony (cca 10 minut)
 • DVD Od Praotce k Unii - Nejen děti se mohou podívat na animovaný film Pavla Koutského s názvem „Od Praotce k Unii" rekapitulující zábavnou formou české dějiny až do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009. (cca 10 minut)

Střední školy

 • Evropská unie v kostce pro střední školy (historické mezníky vývoje EU, základy práva EU, fungování EU) 
 • EU - mýty a fakta (nejčastější euromýty a jejich objasnění na základě historických a ekonomických faktů)
 • Studuj, pracuj, stážuj v EU! (možnosti cestování, studia a práce v EU, vzdělávací a výměnné programy, volnočasové aktivity, Evropská dobrovolná služba)
 • Strukturální fondy - finanční pomoc EU (ekonomika a rozpočet EU, politika hospodářské a sociální soudržnosti, regionální politika EU, aktuální podpora ze strukturálních fondů v ČR se zaměřením na příklady projektů spolufinancovaných evropskými fondy)
 • Migrace a EU (příčiny migrační krize a reakce ČR/EU, interaktivní hry na základě modelových situací, simulace)
 • Aktuální otázky (aktuální dění v EU - brexit aj.)
 • Understanding the EU- přednáška se zaměřením na maturitní téma Evropská unie v anglickém jazyce (instituce EU, aktuální strategie, vliv EU na každodenní život)

Fotogalerie

Autor: Eurocentrum Plzeň