Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Bezplatné přednášky pro školy

Eurocentrum Liberec nabízí žákům základních a studentům středních a vyšších odborných škol bezplatné přednášky o Evropské unii. Přednášky jsou dělané interaktivní formou a jejich obsah je uzpůsoben věku posluchačů.  Obsah přednášky může být obecně či specificky zaměřený, dle požadavků školy. Přednáška může být také spojena s promítáním. 

Délka přednášky   1-2 vyučující hodiny (výjimečně lze domluvit přednášku i delší)
Místo přednášky

 Pracovník z Eurocentra Liberec přijde rád přímo k Vám do školy.

 Jedinou podmínkou je příslušnost školy k Libereckému kraji.

Cena přednášek  Přednášky jsou poskytovány školám v LK bezplatně.
 Rezervace  Záleží na individuální dohodě s pracovníkem Eurocentra.
 Kontakt email: eurocentrum.liberec@euroskop.cz tel.: 720 970 598

 

Příklady přednášek:

 

Pro základní školy

Témata přednášek pro 1. stupeň základních škol 

 • EU letem světem - teorie a důvody vzniku ES, charakteristiky členských států, symboly EU, instituce, euro
 • Rozmanitosti EU - charakteristika členských států EU, co mají společného a čím se liší
 • Vánoce v EU – vánoční zvyky a tradice v zemích EU
 • Velikonoce v EU – velikonoční tradice v zemích EU
 • Riskuj s EU - soutěž ve stylu soutěže Riskuj, děti odpovídají ve skupinách na otázky z různých kategorii a různé obtížnosti, zaměřeno především na kulturní rozlišností zemí EU

Témata přednášek pro 2. stupeň základních škol

 • Kořeny evropské integrace - vznik EU, zakládající smlouvy ES/EU, rozšiřování EU, osobnosti evropské integrace
 • Jsme v EU, buďme v obraze - historie a fungování EU, členství ČR v EU, charakteristika členských zemí, symboly EU 
 • Jak funguje EU? - orgány a instituce EU, institucionální trojúhelník, schvalování evropské legislativy uvnitř institucí
 • Cestování po EU - základní informace o EU, jednotný vnitřní trh, čtyři základní svobody - volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, Schengenský prostor a ČR
 • Kam až sahá EU - členské země EU, kandidátské země, potencionální kandidátské země, země stojící mimo EU
 • Aktuální otázky - aktuální dění v EU, rozšiřování EU, eurozóna, chystané předsednictví ČR Radě EU, apod.
 • Etiketa v EU - aneb na co si dát pozor, než vyrazíte do zahraničí, zábavná přednáška o kulturních rozdílech v různých částech EU

Pro střední školy 

 • Historické mezníky vývoje EU - počátky a okolnosti vzniku ES/EU, političtí představitelé, evropské osobnosti
 • Jak funguje EU? - fungování EU, orgány a instituce EU, proces rozhodování
 • Česká republika a Evropská unie – vztahy ČR a EU, historie vstupu ČR do EU, podmínky členství v EU, ČR a euro, ČR v schengenském prostoru, chystané předsednictví ČR v Radě EU
 • Aktuální otázky EU - aktuální vývoj v Evropské unii, rozšiřování EU, budoucnost kohezní politiky, eurozóna, chystané předsednictví ČR v Radě EU, apod.
 • Hospodářská a měnová unie – historie evropské ekonomické integrace, hospodářská a měnová unie, ČR a euro, státy eurozóny
 • Fondy Evropské unie - politika hospodářské a sociální soudržnosti, podpora ze strukturálních fondů, regionální politika EU
 • Evropská unie a mladí lidé - možnosti cestování, studia a práce v EU, vzdělávací a výměnné programy, Evropský sbor solidarity, Erasmus+, 
 • Obecně o EU - základní přehled, možné kombinovat výše uvedená témata
Autor: Eurocentrum Liberec