Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Bezplatné přednášky pro školy

Eurocentrum Ústí nad Labem nabízí školám bezplatné přednášky o Evropské unii. Jsou určeny pro žáky základních a studenty středních škol. Přednášky jsou přizpůsobeny věku posluchačů, jejich obsah může být obecně či specificky zaměřený, dle požadavků školy. 

Místo přednášek: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem nebo po dohodě v prostorách školy

Datum a čas přednášek: dle dohody na tel. +420 720 970 596 nebo na email eurocentrum.ul@euroskop.cz

Kapacita přednáškové místnosti: 65 žáků/studentů

Přednášející: pracovníci Eurocentra Ústí nad Labem

Nabídka témat na přednášky


Základní školy

1. stupeň ZŠ (doporučujeme spíše pro žáky 4. a 5. tříd)

 • EU letem světem - historie a důvody vzniku ES, charakteristiky členských států, symboly EU, instituce, euro
 • Rozmanitosti EU - charakteristika členských států EU, co mají společného a čím se liší
 • Vánoce v EU
 • Velikonoce v EU


2. stupeň ZŠ

 • Základy EU – základní otázky týkající se Evropské unie, historie, členské státy, instituce, symboly EU a zastoupení ČR v institucích EU. Součástí je interaktivní video nebo zábavný kvíz.
 • Jsme v EU, buďme v obraze – důležité aspekty EU – historie, fungování, členství ČR, charakteristika členských zemí, symboly EU
 • Cestování po Evropské unii – základní informace o EU, jednotný vnitřní trh, čtyři základní svobody – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu
 • Kořeny evropské integrace – vznik, rozšíření, zakládající smlouvy ES, osobnosti evropské integrace
 • Putování po evropských projektech, aneb tipy na výlet - praktická ukázka kde fondy EU pomáhají, představení nejúspěšnějších projektů od opravených zámků až po vybudované cyklostezky se zaměřením zejména na Ústecký kraj
 • Evropské peníze a EU – jak to všechno funguje - kde a jak EU získává peníze, jak se přerozdělují, na co je lze použít a jaké fondy má ČR k dispozici
 • Evropské fondy pomáhají i mimo EU - kde všude EU pomáhá, na jakých projektech se ve světě podílí a jaké jsou výsledky pomoci

Nabídku je možné stáhnout zde.

Střední školy

 • Evropská unie a mladí lidé - možnosti studia, práce a dobrovolnictví v EU, vzdělávací a výměnné programy, Evropský sbor solidarity, Erasmus+, stáže v evropských institucích
 • EU v kostce - okolnosti vzniku EU, jak EU funguje, členství ČR, schengenský prostor, eurozóna
 • Historické mezníky vývoje EU - počátky a okolnosti vzniku ES/EU, političtí představitelé, evropské osobnosti
 • Jak funguje EU? - jednotlivé instituce EU, proces rozhodování, zapojení občanů Evropské unie
 • Česká republika a Evropská unie - vztahy ČR a EU, vstup ČR do EU, podmínky členství v EU, ČR a euro, ČR v schengenském prostoru, chystané předsednictví ČR v Radě EU
 • Aktuální otázky EU - aktuální vývoj v Evropské unii, rozšiřování EU, budoucí směřování EU, eurozóna, migrace, chystané předsednictví ČR v Radě EU atd.
 • Fondy EU - strukturální a investiční fondy, kohezní politika soudržnosti

Nabídku je možné stáhnout zde.

Autor: Eurocentrum Ústí nad Labem