Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie? Řekneme to za Vás!

08.11.2011

Pokud jste učitelem základní či střední školy a věnujete se v rámci své výuky tématu Evropské unie, neváhejte se na nás obrátit! Rádi uspořádáme bezplatné přednášky na různá evropská témata přímo ve Vaší škole!

Během školního roku nabízíme školám z Pardubického kraje možnost objednávky bezplatných přednášek. Níže naleznete přehled aktuálně nabízených témat včetně stručné anotace. Po domluvě je možno upravit strukturu přednášky dle přání vyučujících.

Besedy trvají většinou 1-2 vyučovací hodiny a bývají doplněny kvízy, hrami, krátkými filmy či diskusemi s posluchači.

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: boukalova.lucie@vlada.cz, případně telefonicky na čísle: (+420) 466 610 110 nebo (+420) 720 970 600.

  

 

Nabídka přednášek pro základní školy

 • EU letem světem - příčiny vzniku ES, symboly EU, evropské instituce, euro, politiky EU (pro 3. – 5. ročníky)
 • Evropské omalovánky - obecné informace o EU a hra, jež má za cíl seznámit žáky s členskými zeměmi EU (pro 3. - 6. ročníky)
 • Jsme v EU, buďme v obraze - historie a fungování EU, členství ČR v EU, symboly EU, euro, rozšiřování EU, aktuální dění v EU (pro 6. - 9. ročníky)
 • Cestování v EU - základní informace o EU, evropské občanství, jednotný vnitřní trh a volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, Schengenský prostor a ČR, praktické informace na cesty po Evropě
 • Riskuj o Evropské unii! - vědomostní a zábavná hra s tématy EU
 • Den Evropy - projektový den, jehož součástí jsou pohybové a vzdělávací aktivity o Evropě a členských zemích EU
 • Evropský den jazyků - jazyková rozmanitost a poznávání vybraných evropských jazyků u příležitosti konání Evropského dne jazyků (26. září)
 • Vánoce v zemích EU - vánoční zvyky, tradice a kuriozity napříč Evropou
 • Velikonoce v zemích EU - velikonoční zvyky, tradice a kuriozity napříč Evropou
 • Kde evropské peníze pomáhají – představení tématu evropských dotací zábavnou formou

Anotace k jednotlivým přednáškám naleznete zde.

 Nabídka přednášek pro střední a vyšší odborné školy 

 • Evropská unie v kostce - historie a fungování ES/EU, členství ČR v EU, instituce EU, eurozóna, rozšiřování EU, Schengen
 • Ekonomické aspekty integrace - vývoj evropské ekonomické integrace, společná měna euro a fungování rozpočtu EU
 • Historické mezníky vývoje EU - počátky a okolnosti vzniku ES/EU, pád železné opony, političtí představitelé, evropské osobnosti, rozšiřování EU, kandidátské země a budoucí směřování EU
 • Základy evropského práva - struktura a principy práva primárního a sekundárního, zakládající smlouvy ES/EU a Lisabonská smlouva, Soudní dvůr EU
 • Jak funguje EU? - fungování EU, orgány a instituce EU, proces rozhodování a přijímání evropské legislativy, Češi v EU
 • Česká republika v Evropské unii - vztahy ČR a EU, historie vstupu ČR do EU, podmínky členství v EU, ČR a euro, ČR v Schengenském prostoru, předsednictví ČR v Radě EU 2009 a 2022, ČR a Lisabonská smlouva, Češi v EU, evropské volby
 • Aktuální dění v EU - aktuální vývoj v Evropské unii, rozšiřování EU, eurozóna, přijetí eura v ČR, brexit, Zelená Evropa, CZ PRES 2022 
 • EU mýty a fakta - mýty a fakta o legislativě EU (pomazánkové máslo, křivé banány, zákaz nošení podpatků v kadeřnictvích,...)
 • Studuj, pracuj, cestuj v EU! - možnosti stáží, studia, práce a dobrovolnictví v EU, vzdělávací a výměnné programy EU - ERASMUS+ a Evropský sbor solidarity, služby EURES, Europass
 • Seznamte se: evropské fondy - politika hospodářské a sociální soudržnosti, podpora ze strukturálních a investičních fondů, systém čerpání dotací, ČR a fondy EU
 • Od nápadu k projektu aneb projektové řízení v praxi - jednotlivé fáze projektu financovaného z evropských fondů

Anotace k jednotlivým přednáškám naleznete zde.

 

 

 Nabídka doplňkového promítání krátkých filmů

 • DVD Evropa: Výlet časem - Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejznámějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Od athénské demokracie přes antický Řím, vznik křesťanství, rozvoj feudální Evropy, osvícenství a deklaraci práv a svobod člověka a občana (cca 10 minut).
 • DVD Konec železné opony - Animovaný film "Konec železné opony" je určen především pro mladší školáky. Hračka Pidižvík vysvětluje, co to byla "železná opona". Předvádí dětem, jak se žilo za totality, vypráví o konci železné opony (cca 10 minut).
 • DVD Od Praotce k Unii - Nejen děti se mohou podívat na animovaný film Pavla Koutského s názvem „Od Praotce k Unii" rekapitulující zábavnou formou české dějiny až do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009 (cca 10 minut).
 • DVD Den v Evropě - Vypráví o tom, jak unie ovlivňuje náš každodenní život. DVD nabízí i možnost 3D grafického zpracování o fungování Evropského parlamentu (úvod o EP, politické skupiny v EP, práce v EP, rozhodování v EP a rozpočet EU). Na krátké filmy na DVD navazuje vědomostní kvíz, který je složen z otázek, jejichž odpovědi byly obsaženy v krátkých filmech. DVD je v různých jazykových verzích, takže je lze využít i při výuce cizích jazyků.
 • CD Komiks o politice soudržnosti - Základní rysy kohezní politiky či politiky soudržnosti podané netradiční formou komiksu. Odlehčenou formou naznačí základní nástroje a rysy kohezní politiky EU.

A pokud jen hledáte inspiraci pro výuku, navštivte portál EU hrou nebo nás kontaktujte. Rádi Vám vyjdeme vstříc.

Autor: Eurocentrum Pardubice