Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie

Nové vydání knihy „Evropská unie“

Euroskop, CDK, 21.09.2018

Vyšlo třetí, aktualizované, rozšířené a doplněné vydání knihy  Evropská unie, které shrnuje vývoj evropské integrace do konce roku 2017, tedy včetně migrační krize či brexitu.

Prvních dvou vydání se prodalo takřka deset tisíc kusů. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

 Více informací o knize najdete na webu Centra pro studium demokracie a kultury, kde si ji také můžete zakoupit: https://www.cdk.cz/knihy/evropska-politika/evropska-unie-5.

 

Obsah

 

I. Vývoj evropské integrace

 • Idea evropského sjednocení
 • Počátky evropské integrace
 • Evropská společenství
 • Krize Společenství, „euroskleróza“ a její překonání
 • Od Evropského společenství k Evropské unii
 • Rozvoj a rozšíření Evropské unie
 • Cesta k Lisabonské smlouvě a postlisabonský vývoj

 

II. Instituce Evropské unie

 • Evropská rada
 • Rada Evropské unie
 • Komise
 • Evropský parlament
 • Poradní orgány Evropské unie
 • Účetní dvůr
 • Soudní dvůr Evropské unie

 

III. Oblasti působení Evropské unie

 • Jednotný trh
 • Hospodářská a měnová unie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Vnitřní záležitosti a soudnictví
 • Financování EU a jejích politik

 

 

 

Autoři knihy

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., LL. M., emeritní rektor Masarykovy univerzity a bývalý ministr školství, poslanec Parlamentu ČR, je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Mgr. Ondřej Krutílek, analytik legislativy EU v Centru pro studium demokracie a kultury a ve společnosti B&P Research.

 

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph. D., prorektorka Masarykovy univerzity, je docentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová (2018): Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 992 stran, ISBN: 978-80-7325-450-6.

Autor: Euroskop
Autor: Hledaný text:
Rozpočet a politiky Evropské unie
Příležitost pro změnu
Petr König a kolektiv
Nakladatel C. H. Beck 2009

Autoři knihy Rozpočet a politiky Evropské unie si kladou za cíl představit čtenářům charakter a strukturu rozpočtu Evropské unie prostřednictvím příjmového naplnění a konkrétních výdajových politik, a to mimo jiné právě i z úhlu pohledu jejich rozpočtové náročnosti.
Euro v ČR z pohledu ekonomů
Mojmír Helísek a kolektiv
Nakladatel Aleš Čeněk, s. r. o. 2009

Přechod od národní měny k euru je spojen s řadou problémů. Publikace nazvaná Euro v ČR z pohledu ekonomů se zabývá otázkami pokroku v přípravě na převzetí eura, předpoklady jeho zavedení z hlediska teorie optimální měnové oblasti a očekávanými důsledky ve vybraných oblastech, jako jsou dopady na mezinárodní obchod a ekonomický růst.
Evropská unie a hospodářské reformy
Alexandr Hobza
Nakladatel C. H. Beck 2009

Kniha Evropská unie a hospodářské reformy Alexandra Hobzy je praktickým průvodcem problematikou hospodářských či strukturálních reforem v Evropské unii.
Evropeizace zájmů
Politické strany a zájmové skupiny v České republice
Petr Fiala a kolektiv
Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009

Evropeizace, tedy proměna domácích politických systémů členských států Evropské unie pod "tlakem" prohlubující se integrace, je pro české prostředí bezesporu zcela dominantní formou internacionalizace. Publikace Evropeizace zájmů je jedinečnou monografií, jež bez výhrady odpovídá na potřebu analyzovat tuto proměnu v českém prostředí.

Theories of European Integration
Ben Rosamond
Nakladatel Macmillan Press 2000

Po mnoho let byla kniha Theories of European Integration Bena Rosamonda patrně hlavním pramenem teorie evropské integrace. S růstem významu evropské integrace a rozsahu jejího teoretického zkoumání se postupně objevovaly nové tituly zaměřené na toto téma, Rosamondova kniha si však mezi nimi nadále udržuje výjimečné postavení.
Počet nalezených knih  41
|
zobrazeny knihy  11 do 15