Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie

Nové vydání knihy „Evropská unie“

Euroskop, CDK, 21.09.2018

Vyšlo třetí, aktualizované, rozšířené a doplněné vydání knihy  Evropská unie, které shrnuje vývoj evropské integrace do konce roku 2017, tedy včetně migrační krize či brexitu.

Prvních dvou vydání se prodalo takřka deset tisíc kusů. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

 Více informací o knize najdete na webu Centra pro studium demokracie a kultury, kde si ji také můžete zakoupit: https://www.cdk.cz/knihy/evropska-politika/evropska-unie-5.

 

Obsah

 

I. Vývoj evropské integrace

 • Idea evropského sjednocení
 • Počátky evropské integrace
 • Evropská společenství
 • Krize Společenství, „euroskleróza“ a její překonání
 • Od Evropského společenství k Evropské unii
 • Rozvoj a rozšíření Evropské unie
 • Cesta k Lisabonské smlouvě a postlisabonský vývoj

 

II. Instituce Evropské unie

 • Evropská rada
 • Rada Evropské unie
 • Komise
 • Evropský parlament
 • Poradní orgány Evropské unie
 • Účetní dvůr
 • Soudní dvůr Evropské unie

 

III. Oblasti působení Evropské unie

 • Jednotný trh
 • Hospodářská a měnová unie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Vnitřní záležitosti a soudnictví
 • Financování EU a jejích politik

 

 

 

Autoři knihy

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., LL. M., emeritní rektor Masarykovy univerzity a bývalý ministr školství, poslanec Parlamentu ČR, je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Mgr. Ondřej Krutílek, analytik legislativy EU v Centru pro studium demokracie a kultury a ve společnosti B&P Research.

 

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph. D., prorektorka Masarykovy univerzity, je docentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová (2018): Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 992 stran, ISBN: 978-80-7325-450-6.

Autor: Euroskop
Autor: Hledaný text:
Theories of European Integration
Ben Rosamond
Nakladatel Macmillan Press 2000

Po mnoho let byla kniha Theories of European Integration Bena Rosamonda patrně hlavním pramenem teorie evropské integrace. S růstem významu evropské integrace a rozsahu jejího teoretického zkoumání se postupně objevovaly nové tituly zaměřené na toto téma, Rosamondova kniha si však mezi nimi nadále udržuje výjimečné postavení.
Trading Voices
The European Union in International Commercial Negotiations
Sophie Meunier
Nakladatel Princeton University Press 2005

Kniha profesorky a ředitelky Evropského programu Princetonské university nazvaná Trading Voices analyzuje vystupování EU v mezinárodních obchodních jednáních. Na čtyřech případech jednání o transatlantickém obchodu dokazuje tezi, že jednotný hlas při obchodních jednáních posílil postavení Evropského společenství oproti jeho partnerům.

Evropa regionů
Ladislav Cabada a kolektiv
Nakladatel Aleš Čeněk, s. r. o. 2009

Publikace Ladislava Cabady a jeho spolupracovníků nazvaná Evropa regionů se zaměřuje na problematiku regionalizace a regionalismu, již představují politické procesy, které v posledních desetiletích významným způsobem ovlivňují rozvoj Evropské unie.
Evropská energetická bezpečnost
Šárka Waisová a kolektiv
Nakladatel Aleš Čeněk, s. r. o. 2009

Energetická bezpečnost Evropy a její zajištění jsou aktuálně jedněmi z nejdůležitějších témat evropské politiky. Kniha Šárky Waisové přibližuje čtenáři energetickou situaci členských zemí EU a evropského prostoru vůbec a analyzuje možnosti zajištění evropské energetické bezpečnosti.
Monitoring evropské legislativy 2008–2009
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, Iveta Frízlová
Nakladatel CDK 2009

Kniha je čtvrtým svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu Mo­ni­toring evropské legislativy, zahájeného po našem vstupu do EU z inicia­tivy europoslance Hynka Fajmona.
Počet nalezených knih  42
|
zobrazeny knihy  16 do 20