Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie

Nové vydání knihy „Evropská unie“

Euroskop, CDK, 21.09.2018

Vyšlo třetí, aktualizované, rozšířené a doplněné vydání knihy  Evropská unie, které shrnuje vývoj evropské integrace do konce roku 2017, tedy včetně migrační krize či brexitu.

Prvních dvou vydání se prodalo takřka deset tisíc kusů. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

 Více informací o knize najdete na webu Centra pro studium demokracie a kultury, kde si ji také můžete zakoupit: https://www.cdk.cz/knihy/evropska-politika/evropska-unie-5.

 

Obsah

 

I. Vývoj evropské integrace

 • Idea evropského sjednocení
 • Počátky evropské integrace
 • Evropská společenství
 • Krize Společenství, „euroskleróza“ a její překonání
 • Od Evropského společenství k Evropské unii
 • Rozvoj a rozšíření Evropské unie
 • Cesta k Lisabonské smlouvě a postlisabonský vývoj

 

II. Instituce Evropské unie

 • Evropská rada
 • Rada Evropské unie
 • Komise
 • Evropský parlament
 • Poradní orgány Evropské unie
 • Účetní dvůr
 • Soudní dvůr Evropské unie

 

III. Oblasti působení Evropské unie

 • Jednotný trh
 • Hospodářská a měnová unie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Vnitřní záležitosti a soudnictví
 • Financování EU a jejích politik

 

 

 

Autoři knihy

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., LL. M., emeritní rektor Masarykovy univerzity a bývalý ministr školství, poslanec Parlamentu ČR, je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Mgr. Ondřej Krutílek, analytik legislativy EU v Centru pro studium demokracie a kultury a ve společnosti B&P Research.

 

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph. D., prorektorka Masarykovy univerzity, je docentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová (2018): Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 992 stran, ISBN: 978-80-7325-450-6.

Autor: Euroskop
Autor: Hledaný text:
Evropská unie
Petr Fiala - Markéta Pitrová
Nakladatel CDK 2009

Kniha Evropská unie politologů Petra Fialy a Markéty Pitrové je nejkomplexnější publikací o sedmadvacítce napsanou českými autory. Monografie vychází ve druhém, aktualizovaném, výrazně doplněném a přepracovaném vydání a zahrnuje události až do roku 2008.

Modernisation Unchallenged
The Czech Discourse on European Unity
Mats Braun
Nakladatel Ústav mezinárodních vztahů 2009

Diskurzy o evropské integraci v členských státech jsou klíčové pro legitimitu Evropské unie. Autor v této studii ukazuje, že konceptualizace EU v České republice stejně jako v zemích Visegrádu a ve Švédsku, které byly zvoleny pro komparaci, jsou vytvořeny na různém vztahu suverenity a modernizace.

Zpověď Evropanky
Aneb jak se rozhoduje o nás bez nás
Jana Hybášková
Nakladatel Rybka Publishers 2009

Europoslankyně Jana Hybášková, původní profesí arabistka a diplomatka, se ve své Zpovědi Evropanky pokouší čtenářům přiblížit, jak se „v Bruselu dělá politika“ a co se odehrává na povrchu i uvnitř největšího zákonodárného sboru na světě. Nabízí svůj neobvykle otevřený osobní pohled do „kuchyně“ u nás málo známého Evropského parlamentu.
Česká ekonomika v evropských integračních procesech
Vybrané problémy
Milan Sojka a kolektiv
Nakladatel Doplněk 2009

Kniha Milana Sojky a jeho spolupracovníků nazvaná Česká ekonomika v evropských integračních procesech se zabývá problematikou transformace a modernizace české ekonomiky a společnosti v souvislosti se začleněním ČR do Evropské unie.

Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie
Robert Zbíral
Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009

V sálech a na chodbách sídla Rady, bruselského paláce Justus Lipsius, zástupci členských států často rozhodují o směřování celé Evropy. O způsobu, jakým se tak děje, ale panuje i s ohledem na relativní uzavřenost instituce množství mýtů a polopravd.

Počet nalezených knih  41
|
zobrazeny knihy  21 do 25