Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie

Nové vydání knihy „Evropská unie“

Euroskop, CDK, 21.09.2018

Vyšlo třetí, aktualizované, rozšířené a doplněné vydání knihy  Evropská unie, které shrnuje vývoj evropské integrace do konce roku 2017, tedy včetně migrační krize či brexitu.

Prvních dvou vydání se prodalo takřka deset tisíc kusů. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

 Více informací o knize najdete na webu Centra pro studium demokracie a kultury, kde si ji také můžete zakoupit: https://www.cdk.cz/knihy/evropska-politika/evropska-unie-5.

 

Obsah

 

I. Vývoj evropské integrace

 • Idea evropského sjednocení
 • Počátky evropské integrace
 • Evropská společenství
 • Krize Společenství, „euroskleróza“ a její překonání
 • Od Evropského společenství k Evropské unii
 • Rozvoj a rozšíření Evropské unie
 • Cesta k Lisabonské smlouvě a postlisabonský vývoj

 

II. Instituce Evropské unie

 • Evropská rada
 • Rada Evropské unie
 • Komise
 • Evropský parlament
 • Poradní orgány Evropské unie
 • Účetní dvůr
 • Soudní dvůr Evropské unie

 

III. Oblasti působení Evropské unie

 • Jednotný trh
 • Hospodářská a měnová unie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Vnitřní záležitosti a soudnictví
 • Financování EU a jejích politik

 

 

 

Autoři knihy

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., LL. M., emeritní rektor Masarykovy univerzity a bývalý ministr školství, poslanec Parlamentu ČR, je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Mgr. Ondřej Krutílek, analytik legislativy EU v Centru pro studium demokracie a kultury a ve společnosti B&P Research.

 

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph. D., prorektorka Masarykovy univerzity, je docentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová (2018): Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 992 stran, ISBN: 978-80-7325-450-6.

Autor: Euroskop
Autor: Hledaný text:
Předsednictví Rady EU
Příběh půlstoletí
Petr Kaniok
Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009

Předsednictví Rady Evropské unie představuje v posledních letech atraktivní a zajímavé téma výzkumu evropských studií. V zahraniční produkci vyšlo několik textů, které se této problematice věnovaly. Práce Petra Kanioka Předsednictví Rady EU - příběh půlstoletí napravuje v českém prostředí deficit, kdy kniha zaměřená systematiky na toto téma dosud chyběla.
Europeizace trestního práva
Michal Tomášek a kolektiv
Nakladatel Linde 2009

Vývoj evropského práva posouvá v posledních letech do nových dimenzí mnoho právních oborů, které dosud nebyly Evropskou unií příliš dotčeny. Mezi ně patří bezesporu trestní právo, jemuž se věnuje publikace profesora Michala Tomáška a jeho spolupracovníků nazvaná Europeizace trestního práva.
EKONOMIE EVROPSKÉ INTEGRACE
Richard Baldwin, Charles Wyplosz
Nakladatel Grada 2009

Publikace Ekonomie evropské integrace Richarda Baldwina a Charlese Wyplosze dává studentům VŠ, ekonomům, politologům, novinářům a dalším zájemcům o evropskou ekonomiku a integraci k dispozici srozumitelný a přitom koncentrovaný přehled významných událostí a skutečností, teoretických zdůvodnění a diskuzí spjatých s ekonomií a s rychlými změnami v Evropě.
EVROPSKÁ INTEGRACE A ČESKÁ REPUBLIKA
Antonín Peltrám a kolektiv
Nakladatel Grada 2009

Ojedinělá publikace nazvaná Evropská integrace a Česká republika Antonína Peltráma a jeho spolupracovníků přináší aktuální a otevřený pohled na důležité oblasti týkající se evropské integrace a naší země.

The Welfare State in the European Union
Economic and Social Perspectives
Pierre Pestieau
Nakladatel Oxford University Press 2006

Útlá studie The Welfare State in the European Union s podtitulem Economic and Social Pespectives představuje ucelený popis vnitřních mechanismů a vývojových trendů v sociálních systémech členských států EU, včetně návrhů na jejich modernizaci a reformu.

Počet nalezených knih  41
|
zobrazeny knihy  26 do 30