Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie

Nové vydání knihy „Evropská unie“

Euroskop, CDK, 21.09.2018

Vyšlo třetí, aktualizované, rozšířené a doplněné vydání knihy  Evropská unie, které shrnuje vývoj evropské integrace do konce roku 2017, tedy včetně migrační krize či brexitu.

Prvních dvou vydání se prodalo takřka deset tisíc kusů. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

 Více informací o knize najdete na webu Centra pro studium demokracie a kultury, kde si ji také můžete zakoupit: https://www.cdk.cz/knihy/evropska-politika/evropska-unie-5.

 

Obsah

 

I. Vývoj evropské integrace

 • Idea evropského sjednocení
 • Počátky evropské integrace
 • Evropská společenství
 • Krize Společenství, „euroskleróza“ a její překonání
 • Od Evropského společenství k Evropské unii
 • Rozvoj a rozšíření Evropské unie
 • Cesta k Lisabonské smlouvě a postlisabonský vývoj

 

II. Instituce Evropské unie

 • Evropská rada
 • Rada Evropské unie
 • Komise
 • Evropský parlament
 • Poradní orgány Evropské unie
 • Účetní dvůr
 • Soudní dvůr Evropské unie

 

III. Oblasti působení Evropské unie

 • Jednotný trh
 • Hospodářská a měnová unie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Vnitřní záležitosti a soudnictví
 • Financování EU a jejích politik

 

 

 

Autoři knihy

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., LL. M., emeritní rektor Masarykovy univerzity a bývalý ministr školství, poslanec Parlamentu ČR, je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Mgr. Ondřej Krutílek, analytik legislativy EU v Centru pro studium demokracie a kultury a ve společnosti B&P Research.

 

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph. D., prorektorka Masarykovy univerzity, je docentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová (2018): Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 992 stran, ISBN: 978-80-7325-450-6.

Autor: Euroskop
Autor: Hledaný text:
EVROPSKÝ PARLAMENT
Na cestě k parlamentní demokracii v Evropské unii?
Tomáš Nigrin - Věra Řiháčková – Tomáš Weiss (eds.)
Nakladatel Europeum 2008

Blížící se volby do Evropského parlamentu jsou dobrým důvodem přiblížit si publikaci Evropský parlament. Na cestě k parlamentní demokracii v Evropské unii?, která vyšla v dvojjazyčné česko-anglické verzi a mimo jiné pojednává i o velmi aktuálním a diskutovaném tématu demokratického deficitu v EU s důrazem právě na Evropský parlament.

SOCIAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION
Linda Hantrais
Nakladatel Palgrave Macmillan 2007

Kniha politoložky Lindy Hantrais přináší velmi užitečný a věcný přehled o dosavadním vývoji sociální politiky v rámci Evropských společenství. Kromě prvních dvou kapitol, ve kterých nás autorka seznamuje se vznikem evropského sociálního modelu, jsou ty ostatní zaměřené na aktuální problematiku jednotlivých oblastí sociální politiky EU.
EUROPEANIZATION
New Research Agendas
Paolo Graziano - Maarten P. Vink (eds.)
Nakladatel Palgrave Macmillan 2007

Jednotliví autoři sborníku nazvaného Europeanization. New Research Agendas, který edičně připravili Paolo Graziani a Maarten P. Vink, se sešli na konferenci v Marburgu v září 2003, kde se zúčastnili panelu nazvaného Europeanization: Challenges of a New Reserach Agenda. Právě tehdy se rozhodli připravit společnou knihu zaměřenou na vyvíjející se koncept europeizace.

EVROPSKÉ VOLBY V POSTKOMUNISTICKÝCH ZEMÍCH
Pavel Šaradín a kol.
Nakladatel Periplum 2007

Přímé volby do Evropského parlamentu se konají od roku 1979. V postkomunistických zemích se uskutečnily bezprostředně po jejich vstupu do Evropské unie, tedy v červnu 2004.
Pro nové členské země byly velkou neznámou, můžeme uvést, že kandidující politické strany je vesměs pojaly jako volby testovací.
PROMĚNY REPREZENTACE ZÁJMŮ PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE
Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa (eds.)
Nakladatel Sociologické nakladatelství Slon 2008

Publikace se snaží podat výpověď o proměnách politicko–právního institucionálního rámce České republiky, o strukturách zprostředkovávání zájmů a o faktorech, které ovlivňují vytváření podmínek pro rozvoj a formování otevřené občanské společnosti, po vstupu do EU.
Počet nalezených knih  41
|
zobrazeny knihy  31 do 35