Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie

Nové vydání knihy „Evropská unie“

Euroskop, CDK, 21.09.2018

Vyšlo třetí, aktualizované, rozšířené a doplněné vydání knihy  Evropská unie, které shrnuje vývoj evropské integrace do konce roku 2017, tedy včetně migrační krize či brexitu.

Prvních dvou vydání se prodalo takřka deset tisíc kusů. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

 Více informací o knize najdete na webu Centra pro studium demokracie a kultury, kde si ji také můžete zakoupit: https://www.cdk.cz/knihy/evropska-politika/evropska-unie-5.

 

Obsah

 

I. Vývoj evropské integrace

 • Idea evropského sjednocení
 • Počátky evropské integrace
 • Evropská společenství
 • Krize Společenství, „euroskleróza“ a její překonání
 • Od Evropského společenství k Evropské unii
 • Rozvoj a rozšíření Evropské unie
 • Cesta k Lisabonské smlouvě a postlisabonský vývoj

 

II. Instituce Evropské unie

 • Evropská rada
 • Rada Evropské unie
 • Komise
 • Evropský parlament
 • Poradní orgány Evropské unie
 • Účetní dvůr
 • Soudní dvůr Evropské unie

 

III. Oblasti působení Evropské unie

 • Jednotný trh
 • Hospodářská a měnová unie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Vnitřní záležitosti a soudnictví
 • Financování EU a jejích politik

 

 

 

Autoři knihy

 

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., LL. M., emeritní rektor Masarykovy univerzity a bývalý ministr školství, poslanec Parlamentu ČR, je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Mgr. Ondřej Krutílek, analytik legislativy EU v Centru pro studium demokracie a kultury a ve společnosti B&P Research.

 

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph. D., prorektorka Masarykovy univerzity, je docentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová (2018): Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 992 stran, ISBN: 978-80-7325-450-6.

Autor: Euroskop
Autor: Hledaný text:
PANORAMA OF EUROPEAN UNION TRADE
Dominic Huggins, Jelle Bosch
Nakladatel EVROPSKÁ KOMISE/ EUROSTAT 2008

Publikace nazvaná Panorama of European Union Trade shrnuje nejdůležitější statistická data o obchodě vně i uvnitř Evropské unie v letech 1999–2006.
Evropský mezičas
Petr Fiala
Nakladatel Barrister & Principal 2007

Brněnský politolog Petr Fiala se ve své nejnovější práci zabývá aktuálním vývojem Evropské unie a problémy, které se dotýkají jednotlivých členských států.
Evropský univerzalismus
Rétorika moci
Immanuel Wallerstein
Nakladatel Sociologické nakladatelství SLON 2008

Základem této knihy jsou tři přednášky na téma Perspektiva světa, které autor pronesl v listopadu 2004 v St. John's College University Britské Kolumbie.
Monitoring evropské legislativy 2007
Iveta Frízlová, Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková
Nakladatel CDK 2008

Kniha je třetím svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu Monitoring evropské legislativy, zahájeného po našem vstupu do EU z iniciativy europoslance Hynka Fajmona.
Verenigde staten van Europa
Guy Verhofstadt
Nakladatel Luc Pire 2006

Guy Verhofstadt vydal před nedávnem knihu Spojené státy Evropy, ve které navrhuje ambiciózní reformy EU a představuje to, co považuje za nové cíle sjednocené Evropy.
Počet nalezených knih  41
|
zobrazeny knihy  36 do 40