Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Politika, společnost

Autor: Hledaný text:
Inventura hodnot
Výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti ČR
Libor Prudký
Nakladatel Academia 2009

Kniha Inventura hodnot s podtitulem Výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky je výstupem sociologických výzkumů, jehož předmětem zkoumání byly proměny hodnot v české společnosti.

Kritika depolitizovaného rozumu
Úvahy (nejen) o nové normalizaci
Václav Bělohradský a kolektiv
Nakladatel Grimmus 2010

Kniha Kritika depolitizovaného rozumu se zabývá jednou z klíčových otázek současné západní demokracie – vládnutím, které je vykonáváno prostřednictvím moci beroucí na sebe formu nepolitické danosti, třeba ekonomické nutnosti nebo expertní autority.
Gibraltar
Podivný spor o Herkulovy sloupy
Vratislav Košťál
Nakladatel Barrister and Principal 2009

Publikace Vratislava Košťála nazvaná Gibraltar přináší českému čtenáři rozsáhlejší historickou, společenskou, politickou a ekonomickou sondu do problematiky sporu o území Gibraltaru.

Politická opozice v teorii a středoevropské praxi
Michal Kubát
Nakladatel Dokořán 2010

Kniha Politická opozice v teorii a středoevropské praxi je systematickým zpracováním důležitého fenoménu moderní politiky, kterým je politická opozice, a to jak z hlediska teorie politiky, tak i vzhledem k politické praxi.
Schéma masové kultury
Theodore W. Adorno - Max Horkheimer
Nakladatel Oikoymenh 2009

Adornova stať Schéma masové kultury byla nalezena v autorově pozůstalosti a přestavuje volné pokračování kapitoly o kulturním průmyslu z Dialektiky osvícenství.
Počet nalezených knih  120
|
zobrazeny knihy  36 do 40