Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Politika, společnost

Autor: Hledaný text:
Regionální politika a její nástroje
Jan Stejskal - Jaroslav Kovárník
Nakladatel Portál 2009

Regionální politika je téma diskutované na všech úrovních veřejné správy. Na úrovni státu je analyzována situace v kontextu evropské regionální politiky a jsou vytvářeny systémy koncepcí i podpor.
Boj o právo
Jhering Rudolf
Nakladatel Aleš Čeněk, s. r. o. 2009

Jheringův spis nazvaný Boj o právo patří mezi nejpřekládanější, nejčtenější a myšlenkově nejvlivnější díla evropské právní teorie.

Česká republika v roce 2009 po mnohaletém váhání ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu, což přispělo k zájmu české veřejnosti o mezinárodní trestní soudnictví. Tomuto tématu se věnuje především nová kniha Petra Válka nazvaná Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva.
Komparace politických systémů II.
Západoevropské politické systémy
Blanka Říchová a kolektiv
Nakladatel Oeconomica 2009

Druhý díl publikace Blanky Říchové a jejích spolupracovníků v řadě komparací politických systémů nazvaný Komparace politických systémů II. se soustřeďuje na systémy západní Evropy.
Filosofie mezi mýtem a vědou
Od Homéra po Descarta
Zdeněk Kratochvíl
Nakladatel Academia 2009

Kniha Zdeňka Kratochvíla nazvaná Filosofie mezi mýtem a vědou představuje dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku.
Počet nalezených knih  120
|
zobrazeny knihy  46 do 50