Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Historie

Autor: Hledaný text:
NEJISTÉ ÚTOČIŠTĚ
Československo a uprchlíci před nacismem, 1933–1938
Kateřina Čapková - Michal Frankl
Nakladatel Paseka 2008

Československo je v povědomí české i evropské veřejnosti známo jako země, která se k uprchlíkům před nacismem chovala velice vstřícně. Líčení Československa jako ostrůvku svobody však vycházejí především ze vzpomínek poměrně malého počtu privilegovaných intelektuálů a politiků, kterým Československo poskytlo možnost další seberealizace.
TŘETÍ VLNA
Demokratizace na sklonku dvacátého století
Samuel P. Huntington
Nakladatel CDK 2008

Samuel Phillips Huntington, vlivný americký autor, nabízí ve své knize Třetí vlna komplexní analýzu politických transformačních procesů, které se odehrály v poslední čtvrtině 20. století nejen ve východní a jižní Evropě, ale i v Asii a Latinské Americe. Kniha je impozantní právě svým geografickým záběrem – interpretuje příčiny konce nedemokratických režimů ve více než třech desítkách zemí v letech 1974–1990, a to tak rozdílných a vzdálených, jako je kupříkladu Surinam, Barma, Turecko či Československo.
Orientalismus
Západní koncepce Orientu
Edward W. Said
Nakladatel Paseka 2008

Kniha Edwarda W. Saida sehrála v sedmdesátých letech 20. století klíčovou roli v procesu reflexe koloniální minulosti evropských zemí. Autor totiž v knize ukazuje, jak si Evropané přizpůsobovali a někdy zcela nově vytvářeli obraz Orientu, jenž měl takto pokroucený sloužit jak jejich expanzivním cílům, tak k potvrzení politických programů evropských politických elit na domácí půdě.
ČERNÁ HORA
František Šístek
Nakladatel LIBRI 2007

Kniha Černá Hora Františka Šístka vyšla v rámci edice Stručné historie států nakladatelství Libri. Na tento ediční projekt lze nahlížet jako na příklad stručných přehledových historií zemí. Šístkova kniha však tento záběr v mnohém překračuje.

Poslední dny Evropy...
Humanistická Evropa nebo islamistická Eurábie?
Walter Laqueur
Nakladatel Lidové noviny 2006

Jak asi bude Evropa vypadat za dalších dvacet let? Stane se z ní pouhý skansen? Převezmou ji přistěhovalci? Walter Laqueur se v knize Poslední dny Evropy věnuje velmi zasvěceně těm nejaktuálnějším problémům současné i budoucí Evropy.
Počet nalezených knih  61
|
zobrazeny knihy  51 do 55