Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vybrané projekty dotačního řízení 2009

Vybrané projekty dotačního řízení 2009
 

Komunikační okruh č. 1 České předsednictví EU 2009 (komise č. 1)

 Dne 6. dubna 2009 zasedla výběrová komise č. 1 ve složení:

 1. Mgr. Ondřej Karas, ředitel odboru informování o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR
 2. Mgr. Gabriela Švecová, ředitelka odboru komunikace, Úřad vlády ČR - nezúčastnila se pro nemoc
 3. Mgr. Jana Dvoranová, zástupce ředitelky Sekce pro obranu, bezpečnost
  a zahraniční politiku, Úřad vlády ČR
 4. PhDr. Jan Šnaidauf, Kancelář strategie, analýz a projektového řízení, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 5. Ing. Petr Zahradník, EU Office, Česká spořitelna
 6. PhDr. Petr Kolář, PhD., Parlamentní institut
 7. Mgr. Tomáš Palla, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Sdružení obrany spotřebitelů
 8. Ing. Zbyněk Dubský, PhD., Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Vysoké školy ekonomická , vedoucí katedry Evropské integrace, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 9. Mgr. František Cipro, ředitel odboru zahraničních vztahů, Magistrát hlavního města Prahy

 

 • O dotaci požádalo celkem 12 projektů, z nichž výběrová komise vybrala 6 projektů, kterým bude přidělena dotace v požadované výši.

Vybrané projekty komise č. 1:

 

 

Projekt

 

Předkladatel

1

 

Obraz českého předsednictví EU v médiích

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

Mediální analýza - Obraz českého předsednictví EU v tuzemských médiích

NEWTON Media, a.s.

2

České předsednictví v kontextu spolupráce francouzsko-česko-švédského tria: Výzvy a příležitost

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

Policy paper "Czech Presidency in the Context of Cooperation of the French-Czech-Swedish Trio: Challenges and Opportunities" 

Závěry z konference

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

3

Evropský magazín aneb Jak rozumět Evropě

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

24 dílů pořadu Evropský manuál - http://www.anoproevropu.cz/cs/emanual/

ANO pro Evropu

4

Kvalifikovaně na kvalifikace - Evropa bez bariér

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

Seminář

Publikace Kvalifikovaně na kvalifikace

SMG, spol. s r. o.

5

REGIOPA - odraz českého evropského předsednictví v regionech

osnova, harmonogram, rozpočet

Publikace Regiopa - odraz českého evropského předsednictví v regionech

PP Agency s.r.o

6

Euroduel 2009 (Studentské debaty o českých prioritách v Evropě)

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

http://www.euroduel.cz/

Závěrečné články:

Ekonomika, Energetika, Euro, Lisabonská smlouva, Východní partnerství

Respekt institut

 

 

Komunikační okruh č. 2 Evropské instituce a jejich fungování a komunikační okruh č. 4 Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR (komise č. 2)

 

Dne 7. dubna 2008 zasedla výběrová komise č. 2 ve složení:

 1. Mgr. Ondřej Karas, ředitel odboru informování o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR
 2. Mgr. Jan Sochorek,  zástupce ředitelky odboru koncepcí a analýz, Úřad vlády ČR
 3. Mgr. Jana Dvoranová, zástupkyně ředitelky Sekce pro obranu, bezpečnost a zahraniční politiku, Úřad vlády ČR
 4. PhDr. Jan Šnaidauf, Kancelář strategie, analýz a projektového řízení, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 5. Barbora Procházková, Respekt
 6.  Ing. Lukáš Tomko, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 7. Jan Rozkošný, vedoucí redaktor Události, komentáře, Česká televize
 8. Doc. Běla Plechanovová, CSc., vedoucí Katedry mezinárodních vztahů, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
 9. Ondřej Benešík, předseda výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro záležitosti EU, Zlínský kraj - nezúčastnil se

 

 • O dotaci v rámci komunikačního okruhu Evropské instituce a jejich fungování požádalo celkem 30 projektů, komise jich hodnotila 29 (1 projekt byl vyřazen z důvodu formálních nedostatků), znichž vybrala 10 projektů, kterým bude přidělena dotace. Na základě rozhodnutí komise bylo zahájeno dohadovací řízení se třemi předkladateli o snížení dotace (projektu European Training and Consulting, Centra pro komunitní práci střední Čechy, Univerzity Palackého v Olomouci). Všichni tři předkladatelé sníženou dotaci přijali.
 • Do komunikačního okruhu Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR došly celkem 2 projekty, komise hodnotila jeden znich (druhý byl vyřazen zdůvodu formálních nedostatků). Komise rozhodla o přidělení snížené dotace projektu Stanford a.s., v rámci dohadovacího řízení předkladatel projektu sníženou dotaci nepřijal.
 • Na základě rozhodnutí výběrové komise bylo následně zahájeno dohadovací řízení s žadatelem Středomoravskou agenturou rozvoje venkova (komunikační okruh č. 2), který sníženou dotaci přijal. Celkově bude tedy v komunikačním okruhu Evropské instituce a jejich fungování podpořeno 11 projektů. V komunikačním okruhu Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR nebude podpořen žádný projekt.

 

 Vybrané projekty komise č. 2:

 

 

Projekt

 

Předkladatel

1

 

Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

http://www.rozhodujoevrope.cz/

Univerzita Palackého v Olomouci

2

 

Vzdělávací desková hra o institucích EU

osnova, harmonogram, rozpočet

European Training and Consulting

3

 

EurActiv.cz - spuštění nové sekce "Evropské instituce"

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

http://www.euractiv.cz/evropske-instituce

EU-Media

4

 

Činnost evropských institucí a čeští občané

osnova, harmonogram, rozpočet

Publikace:

Nová Evropská komise: Jaké priority pro "postlisabonskou" EU

Reforma rozpočtu EU a finanční rámec po roce 2013

Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU

Efektivní politická komunikace

Evropské hodnoty

5

Vytvoření nové sekce informačního portálu www.stranyavolby.cz - Evropské volby

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

http://www.stranyavolby.cz/cs/evropske-volby/

CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie

 

6

Evropská unie pro střední školy

osnova, harmonogram, rozpočet

Občanský institut

 

7

Prosazujeme zájmy českých občanů - seznamte se

osnova, harmonogram, rozpočet

Centrum pro komunitní práci střední Morava

 

8

Prosazování zájmů českých podnikatelů ve strukturách EU

osnova, harmonogram, rozpočet

 

Hospodářská komora ČR

9

Evropské instituce (ne)JSOU věda

osnova, harmonogram, rozpočet

Databáze informačních zdrojů o evropských institucích http://www.eu-bibliografie.eu

Univerzita Palackého v Olomouci

10

Participace prvovoličů v evropských volbách 2009

osnova, harmonogram, rozpočet

Středomoravská agentura rozvoje venkova

 

11

Evropa 2045 v regionech

osnova, harmonogram, rozpočet

Výstupy:

http://www.evropa2045.cz/

Generation Europe, o.s.

 

 

Komunikační okruh č. 3 Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou (komise č. 3)

Dne 8. dubna 2008 zasedla výběrová komise č. 3 ve složení:

 1. Mgr. Ondřej Karas, ředitel odboru informování o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR
 2. Bc. Antonín Berdych, ředitel kabinetu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
 3. Mgr. Adéla Kadlecová, ředitelka Sekce pro obranu, bezpečnost a zahraniční politiku, Úřad vlády ČR - nezúčastnila se
 4. Luboš Veselý, koordinátor Česko-polského fóra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 5. Ing. Josef Hladík, viceprezident Česko-německé hospodářské komory/Sdružení českých podniků v Německu
 6. Mgr. Petr Valenta, Parlamentní institut
 7. Tomáš Skřivánek, šéfredaktor E 15
 8. Martin Vadas, dokumentarista, režisér
 9. Ing. Pavel Bartoníček, 1. místostarosta, Město Slaný

 

 • O dotaci v rámci komunikačního okruhu Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou požádalo celkem 29 projektů, komise jich hodnotila 25 (4 projekty byly vyřazeny z důvodu formálních nedostatků), z nichž vybrala 5 projektů, kterým bude přidělena dotace. Z důvodů zefektivnění využití rozdělovaných finančních prostředků tak, aby bylo možno podpořit více projektů různého zaměření, rozhodla výběrová komise o snížení požadovaných dotací. V rámci dohadovacího řízení všichni předkladatelé sníženou dotaci přijali.

 

Vybrané projekty  komise č.3:

 

 

Projekt

 

Předkladatel

1

„Paměť národa - http://www.memoryofnation.eu/ a 20. výročí pádu železné opony"

osnova, harmonogram, rozpočet

www.pametnaroda.cz

POST BELLUM

2

Příběhy bezpráví - za železnou oponou

osnova, harmonogram, rozpočet

Člověk v tísni

3

Z periferie do centra Evropy - dvacet let vývoje vztahů ČR a EU 1989-2009

osnova, harmonogram, rozpočet

Publikace Z periferie do centra Evropy. 20 let vývoje vztahu ČR k EU

CEVRO Institut, o.p.s.

4

Českoslovenští političtí vězni - životní příběhy

osnova, harmonogram, rozpočet

Publikace Českoslovenští političtí vězni. Životní příběhy 

Česká asociace orální historie (COHA)

 

5

Dcery 50. let - semináře

osnova, harmonogram, rozpočet

Metodický materiál pro pedagogické pracovníky 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů

Dokumenty, mládež & společnost, o.s.