Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

LÉTA 2004-2009

V této sekci naleznete souhrn všeho podstatného, co se na poli sekundární legislativy odehrálo v letech 2004-2009, tedy v období prvních pěti let členství České republiky v Evropské unii, v době, kdy bylo Česko poprvé plnohodnotně zapojeno do rozhodování jak na půdě Evropského parlamentu, tak na půdě Rady.

Jednotlivé příspěvky jsou až na výjimky řazeny podle politik, do nichž primárně spadají, a obsahují zejména ty kauzy, jež měly/mají potenciál zasáhnout subjekty (občany, podnikatele, zaměstnance atd.) na území České republiky. Nejedná se tudíž o vyčerpávající analýzy. Jde spíše o komentované ilustrativní výčty s odkazy, kde je možné k daným legislativním procesům či výsledným normám nalézt více informací.

SPECIÁL: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v letech 2004–2009

Euroskop, 15.09.2009
Spolupráce v oblasti justice, policie, politiky azylové, vízové a přistěhovalecké se postupně začleňovala do agendy Evropské unie po podpisu Maastrichtské smlouvy. O budování prostoru...

SPECIÁL: Vnitřní trh v letech 2004-2009 II

Euroskop, 26.08.2009
Vývoj v oblasti vnitřního trhu v letech 2004-2009 vám s ohledem na rozsáhlost agendy představujeme ve dvou speciálech. Toto je druhý z nich. Naleznete v něm informace...

SPECIÁL: Vnitřní trh v letech 2004-2009 I

Euroskop, 19.08.2009
Vnitřní trh představuje jeden z pilířů Evropské unie a je velice důležitý pro ekonomický růst a zaměstnanost v EU. V interakci s jednotlivými politikami EU podporuje...

SPECIÁL: Informační společnost v letech 2004-2009

Euroskop, 15.08.2009
Do sféry informační společnosti lze zařadit především internet a další komunikační technologie. V období 2004-2009 došlo k mnohým krokům, které jsou pro přehlednost rozděleny na...

SPECIÁL: Zemědělství a rybolov v letech 2004–2009

Euroskop, 13.08.2009
Období let 2004-2009 bylo na legislativní dění v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) velmi bohaté. A důvodem není jen fakt, že u této komunitární politiky je zvýšená...

SPECIÁL: Spotřebitelé v letech 2004-2006

Euroskop, 31.07.2009
Evropská komise přijala 8. února 2007 dlouho očekávanou Zelenou knihu o revizi spotřebitelského acquis. Cílem revize bylo zjednodušení a modernizace stávající spotřebitelské legislativy a...

SPECIÁL: Životní prostředí v letech 2004–2009

Euroskop, 22.07.2009
Otázka životního prostředí patřila v období let 2004-2009 mezi ty, jež komplexně ovlivňovaly dění Evropské unie jako celku a v podobě jednání o budoucnosti tzv. Kjótského...

SPECIÁL: Veřejné zdraví v letech 2004-2009

Euroskop, 14.07.2009
Článek 152 (Hlava XIII) Smlouvy o EU stanoví, že EU doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování ochrany veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem, odstraňování příčin...

SPECIÁL: Energetika v letech 2004–2009

Euroskop, 10.07.2009
Zvláštní pozice energetické politiky v rámci agendy Evropské unie bývá z historického hlediska zdůrazňována v souvislosti s významem, jaký měla v počátcích evropské...

SPECIÁL: Daně v letech 2004-2009

Euroskop, 29.06.2009
Oblast daňové politiky je z pohledu integrace velice citlivou. I přesto v ní došlo v období let 2004-2009 k několika významným posunům. Jiné ambiciózní projekty se ale...
Počet nalezených článků: 14
|
Zobrazeny články od  1 do 10