Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Státní tajemnice pro EU

Milena Hrdinková byla jmenován do funkce státní tajemnice pro evropské záležitosti v únoru 2019.

Milena Hrdinková


státní tajemnice pro evropské záležitosti


Milena Hrdinková

Osobní údaje 

Milena Hrdinková se narodila 25. června 1974 v Brandýse nad Labem.


Vzdělání

Vystudovala právo na pražské Univerzitě Karlově (1993-1998).


Profesní a veřejná činnost

Mezinárodními vztahy a otázkami Evropské unie se zabývá po celou dobu své kariéry. Zastupovala Českou republiku v orgánech EU včetně Rady ECOFIN i dalších mezinárodních institucích, podílela se na implementaci evropského práva do českého právního řádu před vstupem ČR do EU, působila jako národní expert v Evropské komisi, předsedala pracovní skupině Rady v době předsednictví ČR v Radě EU. Do konce ledna 2019 působila na Ministerstvu financí, kde zastávala expertní i manažerské pozice, například funkci ředitelky odboru Kanceláře ministra financí, poradkyně náměstka ministra pro Daně a cla, a řídila také sekci Mezinárodní vztahy a finanční trhy. Specializuje se na fiskální vztahy a rozvojovou spolupráci a působila rovněž jako externí expert Mezinárodního měnového fondu, příležitostně vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Jazykové znalosti

Hovoří plynně anglicky, pasivně francouzsky a rusky.


Priority:

„Roli náměstka pro řízení Sekce pro evropské záležitosti vnímám v několika rovinách:

  • V první řadě musím garantovat perfektní servis pro předsedu vlády v jeho roli nejvyššího zástupce České republiky ve strukturách EU a člena Evropské rady.
  • Je třeba budovat kvalitní a produktivní vztahy s protějšky z ostatních států i institucí EU,
  • Budu nabízet součinnost ostatním resortům při řešení vzájemně se překrývajících agend tak, aby pozice ČR byly vždy souladné, konsistentní a srozumitelné.
  • Velmi důležitá je také práce na pozitivní komunikaci o evropské agendě. Chtěla bych, aby všichni vnímali EU jako mimořádný projekt, jehož máme čest být součástí a na jehož úspěchu bychom se měli v co největší míře aktivně podílet“.

 


Předchozí státní tajemníci


2017-2018 - Aleš Chmelař 

2014-2017 - Tomáš Prouza

2011-2014 - Vojtěch Belling (říjen 2010 až září 2011 vrchní ředitel)


Ministři pro evropské záležitosti


2009-2010 - Juraj Chmiel

2009 - Štefan Füle

2007-2009 - Alexandr Vondra (zároveň vicepremiér)

Autor: Euroskop