Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jen odstranit cla mezi EU a USA by bylo žalostně málo

Předseda Americké rady pro automobilovou politiku Matt Blunt v rozhovoru s Euroskopem vysvětluje výhody uzavření Transatlantické dohody o obchodu a investicích nejen pro automobilový průmysl, ale i pro celé hospodářství EU a USA.  Bývalý guvernér státu Missouri (v letech 2005-2009) se v Praze účastnil konference Aspen institutu.

Co přinese dohoda o volném obchodu mezi EU a USA?

Pro automobilový sektor představuje příležitost nejen odstranit cla, ale i netarifní překážky. Ty jsou hlavní bariérou pro volný obchod mezi Spojenými státy a Evropou. Proto náš sektor bojuje za transatlantickou dohodu, a to v USA i v EU. Průmyslníci na obou stranách Atlantiku mají silné vazby, snažíme se o prosazení stejných principů, a to, jak jsem již řekl, odstranění cel i netarifních překážek.

Věříme, že odstranění i dalších než jen celních překážek přinese regulatorní jistotu pro průmysl a zároveň i finanční výhody, protože se sníží náklady. Pozitivní změnu pocítí spotřebitelé, protože získají větší výběr. Jednání pomůže také urychlit vývoj nových technologií, které povedou k lepším bezpečnostním standardům a ochraně životního prostředí. 

Nyní je důležité udržet politickou podporu. Pokud budeme úspěšní, Evropané i Američané zaznamenají významné benefity.


Máte nějaké analýzy, které ukazují, jak velké benefity by uzavření dohody mělo za následek?

Z hodnocení dopadů provedeného Evropskou unií vyplývá, že přínos dohody se bude odvíjet od toho, jak velkou část netarifních bariér se podaří odstranit. Doufám, že to bude alespoň čtvrtina.


Bude mít větší zisk ze vzájemného volného obchodu Evropa nebo USA?

Pokud se podíváme na procentuální hodnoty, Spojené státy získají více. Co se ale týče faktických hodnot, bude dohoda výhodnější pro Evropu. Již nyní evropští automobiloví producenti vyrábějí velké množství aut v USA a naopak. Více aut však směřuje z Evropy do USA než naopak.


Automobilový průmysl je zastánce dohody, protože je pro něj výhodná. Jiné sektory jí třeba ale nechtějí, protože jim přinese ztráty a obtíže…

Mohou takové oblasti hospodářství existovat. Žádná mě ale nyní nenapadá. Asi se objeví mnoho emociálních záležitostí, které však nutně nebudou souviset s ekonomickými dopady dohody. Je težké říci, jestli bude někdo, koho bychom mohli označit jako „poraženého“ z hlediska ekonomických dopadů transatlantického volného obchodu.


Máte stanovené nějaké nepřekročitelné linie,  z kterých nejste ochotni při jednání ustoupit?

Zásadní je, aby byla odstraněna cla. Ale dosáhnou jenom toho by bylo traumaticky slabý výsledek. Je třeba uzavřít komplexní dohodu, která odstraní i netarifní překážky. Na tom záleží, jak velký zisk dohoda přinese a jestli dosáhneme toho, co současnost nabízí.


Jaká je lepší cesta k odstranění netarifních překážek – harmonizace standardů nebo vzájemné uznávání?

Bylo již vynaloženo mnoho energie a zdrojů ve snaze harmonizovat regulace, a bylo dosaženo velmi velmi málo. Lepší je vzájemně si standardy uznávat. Máme mnoho desetiletí dlouhou historii vytváření regulací, které jsou prospěšné pro spotřebitele. V USA i Evropě jsou specifické regulatorní systémy a oba dosahují stejné věci – vysoké míry bezpečnosti a ochrany.


Jednání byla přerušena, kvůli rozpočtové krizi v USA. Jak dlouho může tato situace trvat?

Většina lidí se domnívá, že již teď trvá zablokování déle, než by bylo záhodno. Očekávám, že do konce týdne dojde k přelomu a politici naleznou alespoň krátkodobé řešení a poté se vrátí k práci. Není to ideální, ale nepředstavuje to ani zásadní problém.


V automobilovém sektoru se objevilo mnoho nových trendů. Jak bude tento sektor vypadat za deset let?

Změní se mix druhů automobilů. Bude více větších aut. Určitě bude větší výběr a uchytí se i elektroautomobily. Například v USA jsou také již nyní mnohem více než v Evropě hybridní automobily. Oproti tomu v evropském kontextu mají větší šanci čistě elektrické automobily.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Další články v rubrice

Mejstřík: Odchod Itálie z eurozóny není na pořadu dne

Tereza Chlebounová, Euroskop, 6. 3. 2018

Ve vztahu s Ruskem bychom neměli ustupovat ze svých hodnot

Petr Pospíšil, Euroskop, 31. 10. 2017

Brexit očima londýnského analytika Keitha Boyfielda

Petr Pospíšil, Euroskop, 29.6.2017