Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Keller pro Euroskop k volbám do EP

Euroskop, 13.5. 2014
Jan Keller

Anketa Euroskopu k volbám do Evropského parlamentu. Odpovídal lídr kandidátky ČSSD Jan Keller. Postupně zveřejníme do voleb 23. - 24. května odpovědi všech dalších parlamentních stran. Všem kandidátům pokládáme stejné otázky.

Jaké priority chcete v Evropském parlamentu prosazovat?

Hlavní prioritou je pro mne sociální soudržnost. Pokud se budou jednotlivé členské země sociálně dezintegrovat a polarizovat, pouhá politická, vojenská, či bezpečnostní integrace nám příliš nepomůže.

Proč právě Vy byste se měl stát poslancem Evropského parlamentu?

O tom, zda bych se jím měl stát, rozhodnou voliči. Nabízím znalost evropské problematiky vycházející z dlouholetého studia sociálních systémů jednotlivých členských států. Kromě toho mám mnohaleté zkušenosti s působením v zahraničí, i když to bylo dosud pouze na akademické a odborné půdě.

S kým byste v Evropském parlamentu za žádných okolností nespolupracovali?

S ultranacionalisty, rasisty, fašisty a xenofobními stranami a hnutími.

Čeho byste v Evropském parlamentu svojí aktivitou chtěli v ideálním případě dosáhnout?

Udržení a posílení evropského sociálního modelu, který je předpokladem udržení sociálního smíru a dobrého fungování demokracie.

Jaké jsou národní zájmy ČR v EU?

Naše národní zájmy jsou v hlavních rysech totožné s národními zájmy ostatních členských zemí. Patří mezi ně zdravý vývoj ekonomiky a určitá míra sociálních jistot. Dohromady se tomu říká sociálně tržní ekonomika. Třetím pilířem je udržitelné životní prostředí.  Buď jich dosáhneme společně, anebo jich nedosáhne nikdo.

Jste pro vstup ČR do eurozóny? Pokud ano, kdy a za jakých podmínek?

Měli bychom vstoupit do eurozóny, až bude vnitřně stabilizovaná. Lze jen doufat, že se tak stane někdy v horizontu pěti či šesti let. Před rokem 2020, tedy ve funkčním období nového europarlamentu, je náš vstup do eurozóny nereálný.

Jak by podle Vás měla EU vypadat na konci volebního období, tedy v roce 2019?

Měla by mít menší demokratický deficit než v současnosti, což předpokládá mimo jiné posílení role Evropského parlamentu. Zároveň by měla fungovat efektivněji, což je věcí Evropské komise. A měla by táhnout za jeden provaz, což záleží na dobré vůli Evropské rady.

Jan Keller (59)

Sociolog, vysokoškolský pedagog a publicista. Od roku 1983 působil na pozici odborného asistenta na Katedře sociologie Filozofické fakulty v Brně. V roce 1999 byl jmenován profesorem sociologie a vyučoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2000 přednáší sociologii na Ostravské univerzitě. Je autorem asi dvaceti odborných a popularizačních knih. Věnuje se problematice sociálního státu, středních vrstev, byrokracií a byrokratizací. Často přispívá komentáři do deníku Právo. Loni v říjnu mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy v oblasti vědy.


Priority ČSSD

Strana považuje za důležité dostupné a kvalitní zdravotnictví, jistoty pro seniory a zaměstnanost. Chce bojovat proti současné podobě agenturního zaměstnávání. ČSSD chce posílení role odborů a role inspekce práce na evropské úrovni. Pomocí toho by ráda zlepšila kontrolu sociálních a pracovních práv. Strana chce podpořit programy, které by pomohly k větší zaměstnanosti mladých lidí bez praxe a lidí starších 50 let. Podporuje také zvýšení minimální mzdy.

Podporou silné průmyslové politiky EU chce ČSSD dosáhnout zastavení odlivu pracovních míst do třetích zemí. Pro stranu jsou také důležité investice do infrastruktury, inovace a výzkum. Ráda by prosadila boj proti daňovým rájům a chce sladit daňové systémy jednotlivých členských států EU, aby posílila společný trh a aby se EU lákavější pro investory a pracující. ČSSD prosazuje lepší regulaci bankovního sektoru.

Strana považuje za důležité prosazování lidských práv, solidaritu mezi členskými státy, rovné příležitosti. Pro stranu je důležitá ochrana spotřebitelů, bezpečnost výrobků a kvalitní potraviny. Požaduje, aby EU investovala do ochrany životního prostředí.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Mejstřík: Odchod Itálie z eurozóny není na pořadu dne

Tereza Chlebounová, Euroskop, 6. 3. 2018

Ve vztahu s Ruskem bychom neměli ustupovat ze svých hodnot

Petr Pospíšil, Euroskop, 31. 10. 2017

Brexit očima londýnského analytika Keitha Boyfielda

Petr Pospíšil, Euroskop, 29.6.2017