Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Konečná pro Euroskop k volbám do EP

Euroskop, 16.5. 2014
Kateřina Konečná

Komunisté jsou v končícím Evropském parlamentu třetí nejsilnější českou stranou. Kandidátku do Štrasburku vede Kateřina Konečná, která odpověděla na otázky Euroskopu.

Jaké priority chcete v Evropském parlamentu prosazovat?

Jedním z klíčových problémů, který stojí před Evropou, je otázka klimatických změn, a proto bych se ve své práci v EP ráda věnovala životnímu prostředí ve všech jeho aspektech, tj. ochrana přírody, ovzduší, voda, odpady, sociální a ekonomické dopady na občany Evropy.


Proč právě Vy byste se měla stát poslankyní Evropského parlamentu?

Právě proto, že se oblasti životního prostředí nikdo z dosavadních českých europoslanců nevěnoval. V ČR jsme tedy byli mnohdy nuceni pracovat s návrhy Komise, které byly pro naše občany nevýhodné. Tomu bych ráda zabránila.


S kým byste v Evropském parlamentu za žádných okolností nespolupracovali?

S krajní pravicí a nacionalisty, kteří se bohužel do EP dostanou. Je to důsledek pokrytecké politiky dvou největších evropských frakcí, které se podílely největší měrou na selhání evropské protikrizové politiky. Právě její selhání vede k nárůstu nacionalismu a rasismu. V tom vidím velké nebezpečí pro celou EU.


Čeho byste v Evropském parlamentu svojí aktivitou chtěli v ideálním případě dosáhnout?

Ráda bych svou prací v EP dosáhla toho, aby se Evropa stala skutečně důstojným místem pro život v 21. století. Tzn. že evropské hodnoty jako je solidarita, rovnost nezůstanou jen na papíře, ale najdou svůj odraz v každodenním životě Evropanů. Mezi praktické uskutečnění těchto hodnot patří např. důstojná mzda pro všechny.


Jaké jsou národní zájmy ČR v EU?

Především by to mělo být dodržování mezinárodního práva a rozvoj mezinárodní spolupráce.


Jste pro vstup ČR do eurozóny? Pokud ano, kdy a za jakých podmínek?

V této hospodářské situaci ČR nikoliv. Pokud bychom tuto otázku někdy zvažovali, je pro nás prioritní, aby bylo vypsáno na toto téma referendum. Zdrojem naší skepse je převládající neoliberalismus evropských institucí a jejich bezohledná politika zejména vůči Řecku, Kypru, Portugalsku, Španělsku.


Jak by podle Vás měla EU vypadat na konci volebního období, tedy v roce 2019?

Evropská unie by na konci volebního období měla být hospodářským a kulturním prostorem, kde bude alespoň do značné míry překonána hospodářská krize. Měl by to být také prostor, ve kterém by se měly rozvíjet nové demokratičtější způsoby hospodářské a politické správy. Takovou EU bych si v roce 2019 přála.

Kateřina Konečná

V roce 2001 byla zvolena poslankyní. O dva roky později patřila mezi poslance vyslané Parlamentem ČR jako pozorovatelé do Evropského parlamentu. Od 1.5. 2001 do 20.7. 2004 působila jako poslankyně Evropského parlamentu. V roce 2006 se opět vrátila do sněmovny. Věnuje se zejména problematice životního prostředí, školství a zahraniční politice.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Mejstřík: Odchod Itálie z eurozóny není na pořadu dne

Tereza Chlebounová, Euroskop, 6. 3. 2018

Ve vztahu s Ruskem bychom neměli ustupovat ze svých hodnot

Petr Pospíšil, Euroskop, 31. 10. 2017

Brexit očima londýnského analytika Keitha Boyfielda

Petr Pospíšil, Euroskop, 29.6.2017