Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Grilování komisařů. Anketa mezi českými europoslanci

Euroskop, 2.10. 2014
Evropský parlament

Zeptali jsme se českých europoslanců na grilování kandidátů na posty v nové Evropské komisi Jean-Claude Junckera. Jak to vidí, a koho považují za nejslabší článek? EUROSKOP přináší první odpovědi českých MEP´s. Anketu budeme průběžně doplňovat.


V Evropském parlamentu nyní probíhají slyšení jednotlivých kandidátů do nové Evropské komise. Koho považujete Vy osobně za nejslabší článek a proč?

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, EPP): Alenku Bratušek – podle vyjádření slovinských kolegů v poslaneckém klubu se jedná o nominaci která nesplňuje odborná kritéria a ještě v nedávné minulosti se vyjadřovala silně proti EU. Nemají v její prospěch žádné podpůrné stanovisko a zpochybňují i její způsob nominace.

Pavel Poc (ČSSD, S/D): Jako kontroverzní vnímám navržené kandidáty z Maďarska a Velké Británie, tam mám prostě problém s portfólii, nelíbí se mi, že by měl Tibor Navracsics na starosti vzdělávání a kulturu a lord Hill finanční stabilitu a finanční služby. Jako slabý článek celé Komise ovšem vnímám snahu slučovat direktoráty, která si vyloženě protiřečí, jako v případě spojení Rybářství a Životního prostředí. Jedno má na starosti produkci, druhé ochranu. Hrozí, že jedno téma bude potlačovat druhé. To mi hlava nebere.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, EPP): V první řadě je nutné upozornit na fakt, že slyšení stále probíhají a třeba nás někdo svou připraveností či nepřipraveností ještě překvapí. Z mého pohledu je nejslabším článkem designovaná komisařka ze Slovinska, která by se měla stát místopředsedkyní komise pro energetiku, která je pro EU jedno z klíčových témat. O legitimitě její nominace se vedou diskuze napříč politickými skupinami i národními delegacemi. K tomu přispívá také fakt, že pochází ze strany aliance Alenky Bratušek. Pokud nebude mít excelentní vystoupení, neprojde.

Miroslav Poche (ČSSD, S/D): Termín "nejslabší článek" bych v této souvislosti nerad používal. Někteří kandidáti jsou obtížně přijatelní politicky, např. maďarský kandidát Navracsics, u jiných je diskutabilní odborná kvalifikace či způsob, jakým byli na své posty nominováni, jako je tomu např. v případě španělského nominanta Miguela Canete či slovinské kandidátky Alenky Bratušek. Pro mě osobně je rovněž problematické akceptovat komisaře, kteří prováděli ve svých zemích silnou restriktivní hospodářskou politiku, konkrétně mám na mysli lotyšského kandidáta Dombrovskise nebo ji dokoce řídili z Bruselu, jako v případě Jyrkiho Katainena.

Dita Charanzová (ANO, ALDE): Je těžké v tuto chvíli hodnotit všechny kandidáty, neboť slyšení teprve probíhají a při hodnocení bude velmi záležet na tom, jak se kandidátům podaří přesvědčit poslance o tom, že jsou tou správnou osobou pro výkon dané funkce. Osobně jsem se v pondělí účastnila slyšení švédské kandidátky C. Malmströmové a ve středu slyšení české kandidátky Věry Jourové. Čekají mne ještě další dvě slyšení a hodnocení potenciálních eurokomisařů, a to 2. a 6. října.

Olga Sehnalová (ČSSD, S/D): Hodnotící slyšení kandidátů na eurokomisaře, kteří byli navrženi demokraticky zvolenými vládami jednotlivých evropských zemí, nejsou hrou o tom, kdo vypadne z kola ven. Europoslance primárně zajímají jejich osobní postoje a názory, zda jsou schopni logicky argumentovat, doložit obecnou znalost svěřeného portfolia a samozřejmě také osobní integrita kandidátů.

Komu z kandidátů podle Vás reálně hrozí, že ho Evropský parlament odmítne?

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, EPP): To je před slyšeními předčasné hodnotit, ale zmíněná Alenka Bratušek je mezi kandidáty, jejichž jméno je v této souvislosti zmiňováno nejčastěji.

Pavel Poc (ČSSD, S/D): Žádný kandidát není apriori nepřijatelný, vždy záleží, jaké jsou jeho dlouhodobé politické názory, jak si je umí při grilování obhájit. Záleží na kompetencích a znalostech daného portfólia, ale i na osobních postojích a prioritách. Europoslanci se nebojí jít při otázkách "na tělo". Tudíž bych viděl reálné šance všech jako vyrovnané, nemá cenu nic předjímat před samotným slyšením, protože jde o věštění z křišťálové koule.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, EPP): Snahou Evropského parlamentu je ustanovit kvalitní Evropskou komisi pokud možno co nejdříve. Pokud se ale během slyšení ukáže, že i papírově zdatný kandidát není připraven na to stát se eurokomisařem, tak ho europoslanci nemohou odsouhlasit. Zatím jsme na takového kandidáta nenarazili. Odmítnutí však stále hrozí Alence Bratušek (Slovinsko). Slabší byl včera během grilování i kandidát z Malty.

Miroslav Poche (ČSSD, S/D): Pevně věřím, že Evropský parlament odmítne Orbánova spojence a pravou ruku Navracsicse, obtížná je i situace, ve které se nachází Canete. Jak jsem již zmínil výše, velmi nejistá je kandidatura Bratušek s ohledem na jeji odbornost i domácí politickou situaci. Budu doufat, že česká kandidátka Věra Jourová nakonec poslaneckým grilováním projde a svou nominaci obhájí.

Dita Charanzová (ANO, ALDE): Tomu, který u slyšení vyhoří, tj. nepřesvědčí svým vystoupením, že má dostatecné zkušenosti, politickou vizi a morálni kredit vykonávat funkci komisaře v dané oblasti.

Olga Sehnalová (ČSSD, S/D): Rozhodnutí o kandidátovi je společným aktem všech politických skupin.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Mejstřík: Odchod Itálie z eurozóny není na pořadu dne

Tereza Chlebounová, Euroskop, 6. 3. 2018

Ve vztahu s Ruskem bychom neměli ustupovat ze svých hodnot

Petr Pospíšil, Euroskop, 31. 10. 2017

Brexit očima londýnského analytika Keitha Boyfielda

Petr Pospíšil, Euroskop, 29.6.2017