Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kanada uzná ochrannou známku České pivo

Marie Bydžovská, Euroskop, 13.5. 2015
EU, Kanada

Rozhovor Euroskopu s významným evropským diplomatem, který se podílel na vyjednávání obchodní dohody mezi EU a Kanadou.


Jaké výhody přinese dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou evropskému hospodářství?

Kanada je velký trh, důležitý cíl evropských investic, i významný investor v Evropě. Je to jedna z nejvyspělejších mimoevropských zemí, s kterými EU vyjednávala obchodní dohodu takového rozsahu.

Hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) bude pro obě strany přínosem a přispěje k tvorbě pracovních míst v době ekonomické nejistoty. To odpovídá strategii Evropa 2020, která chce posílit růst prostřednictvím vnější konkurenceschopnosti a účasti na otevřených a spravedlivých trzích po celém světě.

CETA také umožní evropským společnostem soutěžit na kanadském trhu s vývozci z USA za rovných podmínek, protože Spojené státy a Kanada jsou od roku 1994 propojeny dohodou o preferenčním obchodu (NAFTA). Naše dohoda jde v některých oblastech ještě nad její rámec.

EU, Kanada
Slavnostní podepsání dohody CETA v roce 2014 (foto: Audiovisual service EU)


Kanada pustí firmy z EU k veřejným zakázkám


Co konkrétně EU získá?

Otevření nových trhů pro vývozce zboží a služeb a vytvoření nových investičních příležitostí, stejně jako nový rámec pro ochranu investic. Společnosti z EU se nyní mohou bez překážek ucházet o hlavní veřejné zakázky kanadských provincií, ale i nižších samosprávných jednotek. To Kanada nabídla vůbec poprvé v historii mezinárodních dohod.

Navíc ochrana práv duševního vlastnictví bude v Kanadě posílena na srovnatelnou úroveň s EU. To přinese další zisky a podpoří investice do výzkumu a inovací. V této oblasti bude mít Evropská unie v Kanadě komplexní seznam geografických označení svých vysoce kvalitních zemědělských výrobků (mimo jiné "České pivo" a "Žatecký chmel"). Spolupráce v oblasti regulace, především v případě CETA, rovněž sníží náklady na dodržování příslušných technických předpisů, norem a standardů pro posuzování shody. Budou z toho mít prospěch průmysl i spotřebitelé.


Máte nějaká čísla?

Celkově se očekává, že dvoustranný obchod se zbožím a službami vzroste o 23 procent. Jen díky odstranění cel ušetří evropští vývozci průmyslových produktů 470 milionů eur ročně. Přínosy v oblasti duševního vlastnictví nebo u přístupu na kanadský trh s veřejnými zakázkami je obtížné měřit. Tržní potenciál tu ale je. Vždyť jen objem zakázek kanadských obcí představuje zhruba 7 procent kanadského HDP.


Které oblasti byly pro vyjednávání nejobtížnější?

Obecně platí, že jednání jsou obtížnější tam, kde jedna nebo obě strany mají významné ofenzivní nebo defenzivní zájmy. To byl případ zejména zemědělství, zeměpisných označení, veřejných zakázek a práv duševního vlastnictví. I když tady byla jednání intenzivnější, EU se podařilo zachovat své hlavní zájmy.

Výhody pro malé a střední podniky


Nebudou z dohody těžit pouze velké korporace? Jaký budou mít malé a střední podniky prospěch z nových podmínek po vstupu dohody v platnost?

Je velkým nepochopením myslet si, že z obchodních dohod mají prospěch pouze velké korporace. Zrušení cel je přínosem pro všechny vývozce, a dokonce mají relativně vyšší pozitivní vliv na menší firmy, protože jsou méně diverzifikované.

Totéž platí pro ustanovení CETA ohledně uznávání shody. Dohoda stanovuje mechanismus, kdy certifikační orgány EU mohou v souladu s pravidly platnými v Kanadě certifikovat výrobek pro kanadský trh podle kanadských technických předpisů a naopak. Tím se výrazně sníží náklady, protože odpadne povinnost testování na obou stranách Atlantiku. Opět platí, že pozitivní dopad bude, v relativním vyjádření, větší pro malé a střední podniky než pro velké firmy.

Dalším příkladem jsou nové postupy, které Kanada zřídí, aby usnadnila schvalovací proces pro rostliny, ovoce a zeleninu z Evropy. Malým firmám prospějí i ustanovení, která usnadní celní odbavení a činnost evropských odborníků a investorů. Bude jednodušší převést klíčové zaměstnance (manažery, vedoucí pracovníky či experty) mezi evropským ústředím a dceřinými společnostmi v Kanadě.

Posledním příkladem, který bych uvedl, je ustanovení o zeměpisných označeních. Tento sektor ovládají menšími podniky, které by si bez ustanovení v dohodě CETA nemohly dovolit pro své produkty ochranu v Kanadě.

TTIP a CETA nesouvisí


Jak již schválená smlouva mezi EU a Kanadou ovlivní dohodu o transatlantickém obchodu a investicích (TTIP), která se aktuálně vyjednává? Jak se může TTIP lišit od dohody mezi EU a Kanadou?

TTIP a CETA jsou dvě různá jednání. Neexistuje mezi nimi přímá souvislost. Vyjednávání s Kanadou již skončila, zatímco se Spojenými státy stále probíhají. CETA může přinejlepším být pro TTIP inspirací v určitých oblastech. Obě dohody můžou Evropě pomoci zvýšit vývoz, přispívají k růstu a vytváření pracovních míst. Vyjednávání s USA ale probíhají, a je obtížné předpovědět, jak se obě dohody nakonec budou překrývat.


Kdy očekáváte, že bude uzavřeno jednání se Spojenými státy?

Tohle je vždy obtížné odhadnout. Jak řekla komisařka Malmströmová: „Cílem je, aby byla dokončena během Obamovy administrativy. To je i můj cíl a je jasné, že je to cílem také velvyslance Fromana (vyjednavač za USA – pozn. red.).“


A co se týče transpacifické dohody o volném obchodě, kterou USA v současnosti vyjednává – je pravděpodobné, že bude uzavřena dříve než smlouva s EU? Nekonkurují si tyto projekty?

EU není součástí jednání o transpacifické dohodě. Konají se mezi USA, Japonskem a dalšími zeměmi. Není úkolem Evropské komise odhadnout, kdy jednání skončí. Transpacifická dohoda není konkurencí pro dohody EU s Kanadou a Spojenými státy, protože obchod není hrou s nulovým součtem. Transpacifická dohoda přispěje k dalšímu otevření světových trhů pro podniky, které působí v globálních dodavatelských řetězcích. Těch je v Evropě hodně. Nezapomínejme, že Kanada již má obchodní smlouvu s USA a Mexikem (NAFTA), a ta také nebrání naší obchodní dohodě s Kanaďany.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Další články v rubrice

Mejstřík: Odchod Itálie z eurozóny není na pořadu dne

Tereza Chlebounová, Euroskop, 6. 3. 2018

Ve vztahu s Ruskem bychom neměli ustupovat ze svých hodnot

Petr Pospíšil, Euroskop, 31. 10. 2017

Brexit očima londýnského analytika Keitha Boyfielda

Petr Pospíšil, Euroskop, 29.6.2017