Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU by bez Británie byla oslabena

Marie Bydžovská, Euroskop, 23. 5. 2016
Britská velvyslankyně Jan Thompson

ROZHOVOR - O kampani k britskému referendu o členství v EU mluvil Euroskop s britskou velvyslankyní Jan Thompsonovou. 

Jak v Británii probíhá kampaň před referendem? Existují regulace, které určují, jak mohou zúčastněné strany své postoje propagovat?

V Británii nemáme tradici celonárodních referend. Měli jsme pouze tři – před 40 lety o členství v EU, v roce 2011 o volebním systému a nyní plánujeme třetí. Máme pravidla pro kampaně, existuje nezávislá volební komise, která kampaň reguluje. Hraje roli při jmenování hlavních kampaní pro obě strany. Kampaň pro setrvání v EU s názvem „Británie silnější v Evropě“ podporuje premiér David Cameron. Kampaň odpůrců členství v EU nese název „Hlasujte pro odchod“. Hlavní kampaně mají přístup k vysílacím právům, mají vyšší limit pro výdaje – až 7 milionů liber a získávají granty. Mají výhody, ale kampaně se mohou účastnit i další skupiny, které mohou vydat až 10 tisíc liber nebo mohou požádat o zvýšení limitu. Na kampaň dohlíží nezávislá volební komise.


Jaké jsou vaše dojmy z dosavadního průběhu kampaně?

Veřejnost má o kampaň velký zájem. Uběhlo čtyřicet let od posledního referenda o EU. Pozice britské vlády je podpora členství v EU, ale David Cameron sňal kolektivní zodpovědnost ze členů kabinetu, kteří se tak mohou účastnit kampaně na obou stranách. Veřejnost má zájem o více informací, protože si uvědomuje, že se jedná o důležité rozhodnutí. Chtějí rozumět argumentům pro i proti. Vláda vydala řadu informačních brožur, stejně tak obě strany kampaně.


Britská velvyslnkyně Jan Thompsonová při natáčení rozhovoru s Euroskopem.


Má britská vláda připraveny reakce na výsledky referenda? Pokud by voliči hlasovali pro odchod z EU, jaké kroky vlády by následovaly?

Vláda se soustředí na kampaň pro podporu setrvání v EU, protože věří, že Spojené království je silnější, bezpečnější a v lepší situaci, když bude v reformované EU. Silnější, protože je to největší obchodní blok. Je lepší být součástí silné organizace a spolupracovat na rozhodování, která budou formovat naší budoucnost. Bezpečnější, protože budeme moci spolupracovat na přeshraničních otázkách jako kriminalita nebo terorismus. V lepší pozici díky přístupu k trhu s 500 miliony spotřebitelů a s příležitostmi k investicím, růstu a tvorbě pracovních míst.

Pokud voliči odhlasují odchod z EU, Smlouvy EU stanovují proces, který bude následovat. Země, která se rozhodne odejít z EU, informuje Evropskou radu, což nastartuje proces, při kterém se daná země a zbytek EU dohodnou na pravidlech, která budou řídit odchod země. Smlouvy EU stanovují dobu pro tento proces na dva roky. Může být ale prodloužena.


Připravila vláda pro případ odchodu z EU analýzy, jaké jsou výhody a nevýhody různých vztahů s EU?

Žádná země zatím neodešla z EU. Je to proto velmi hypotetické. Britská vláda připravila analýzy, které hodnotí různé aspekty – např. různé modely vztahu, které by Velká Británie mohla mít s EU. Existují tři základní modely. Každý z nich má výhody i nevýhody a nese sebou náklady. Odhady o nich se liší. Britská vláda došla k závěru, že žádný z nich není tak výhodný jako současné nastavení vztahů s EU.


Pokud voliči odhlasují setrvání v EU, jak Londýn zajistí, aby byly naplněny závazky reformy vztahů s EU, které premiér David Cameron vyjednal na únorovém summitu?

David Cameron dosáhl na únorové Evropské radě velmi důležité dohody -  v řadě důležitých oblastí, obzvláště co se týče ochrany práv zemí mimo eurozónu. To je v zájmu Velké Británie, ale i ČR. Premiér zajistil, že rozhodnutí ovlivňující země mimo eurozónu budou přijímat všechny státy, nejen členové eurozóny.

Zajistil také opatření v oblasti konkurenceschopnosti, která mají za cíl, aby EU urychlila sjednávání obchodních dohod s rychle rostoucími i rozvinutými ekonomikami.  Zátěž pro byznys bude snížena. Vnitřní trh bude dokončen, obzvláště v oblasti služeb, digitální ekonomiky a energetiky. Také v oblasti suverenity dohoda zajišťuje, že skupina národních parlamentů může zablokovat nechtěnou legislativu vycházející z Bruselu.  Obsahuje i opatření na řešení zneužívání sociálních dávek.

Na únorové Evropské radě byla dojednána řada důležitých opatření. Ujednání je závazné podle mezinárodního práva a má právní sílu. Nabyde účinnosti, když Velká Británie odhlasuje setrvání v EU. Dohoda bude registrovaná u OSN. To se stalo již třeba s dánským protokolem. Pokud Velká Británie odhlasuje odchod z EU, nebude dohoda platná.


Jak by se podle Vás EU změnila, kdyby z ní odešla Velká Británie?

Na to by měli odpovídat jiní. Velká Británie je pozitivní silou v EU - druhá největší ekonomika, je mezi hlavními plátci do rozpočtu EU. Je jednou z mála zemí, které plní závazek přispívat 0,7 procent HDP na rozvojovou pomoc a dvě procenta HDP na obranu. Je důležitým hráčem v bezpečnostních operacích EU a v rozvojové politice EU. Jsme silný diplomatický hráč, byli jsme důležitým hlasem při zavedení sankcí vůči Rusku. EU by byla bez Velké Británie oslabená, což slýchám i od jiných členů EU.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Další články v rubrice

Mejstřík: Odchod Itálie z eurozóny není na pořadu dne

Tereza Chlebounová, Euroskop, 6. 3. 2018

Ve vztahu s Ruskem bychom neměli ustupovat ze svých hodnot

Petr Pospíšil, Euroskop, 31. 10. 2017

Brexit očima londýnského analytika Keitha Boyfielda

Petr Pospíšil, Euroskop, 29.6.2017