Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Sobotka: Největší problém EU je nedostatek důvěry

Marie Bydžovská, Euroskop, 14. 10. 2016
premiér s europoslanci, červen 2014

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se dnes setká již potřetí s českými poslanci Evropského parlamentu. Hlavním tématem setkání bude budoucnost Evropské unie a vystoupení Velké Británie. Exkluzivně pro Euroskop přiblížil své postoje k těmto tématům. 

S českými europoslanci se setkáváte již potřetí. Jaké jsou přínosy spolupráce vlády s českými zástupci v Evropském parlamentu?  Jak mohou europoslanci přispět k vytváření a prosazování české evropské politiky i vzhledem k tomu, že jsou zvoleni za různé politické frakce?

 

Spolupráce s Evropským parlamentem představuje velký potenciál, který předchozí vlády dostatečně nevyužívaly. S českými europoslanci jsme pravidelně v kontaktu, dnes se s nimi osobně setkám potřetí. Vzájemná spolupráce vlády a českých europoslanců probíhá napříč frakcemi. České poslance v Evropském parlamentu informujeme o pozicích české vlády, musíme však respektovat, že jsou nezávislými volenými zástupci. Prostřednictvím jejich aktivit ve výborech Evropského parlamentu se snažíme prosazovat naši evropskou politiku, ve většině případů se naše názory v zásadních otázkách shodují.

 

Setkání premiéra s novými europoslanci
Poprvé se premiér Bohuslav Sobotka sešel s europoslanci krátce po jejich zvolení v červnu 2014 v Hrzánském paláci. Zdroj: Úřad vlády

 

V prohlášení z bratislavského summitu se lídři členských zemí zavázali, že nabídnou svým občanům vizi atraktivní EU. Existují již základní elementy této vize? Jaká by měla být podle Vás tato atraktivní EU?

 

S evropskými kolegy jsme se v Bratislavě jasně shodli na pokračování spolupráce ve formátu 27 členských států, která by měla stát na dvou pilířích – na bezpečnosti a na prosperitě. Prostřednictvím těchto priorit musíme zajistit to nejdůležitější – obnovení důvěry občanů v evropskou integraci. Právě nedostatek důvěry vnímám jako největší problém současné EU. Unie tu nemá být proto, aby jí občané nerozuměli a chápali ji jako byrokratickou instituci, má být pro Evropany prostředkem pro zjednodušení každodenního života. To je náš cíl. Atraktivní EU by měla být akceschopná, transparentní a založená na důvěře Evropanů.

 

Jedním z témat bratislavského summitu mělo být znovunastartování konvergence. Jak může Unie přispět k ekonomickému přibližování ČR k bohatším členským státům?

 

Máme k dispozici řadu nástrojů na podporu konvergence a hospodářského růstu: vnitřní trh, podporu digitální ekonomiky, volný pohyb, podporu investic, obchod a další. Musíme jich využít naplno. Především se jedná o vnitřní trh založený na čtyřech svobodách. Čtyři svobody vnitřního trhu je třeba rozvíjet rovnoměrně. Musíme se vyvarovat opatření jak na evropské, tak na národní úrovni, která je omezují. Aktuálně jde především o omezování svobody pohybu pracovníků. Konvergence mezi členskými státy a sbližování jednotlivých evropských společností vždy byly základním cílem evropské integrace. Mnohé dnešní problémy mají kořeny právě v nedostatečné konvergenci. Bez jejího opětovného nastartování nebudou unijní politiky fungovat efektivně, což bude Unii dále rozdělovat.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop