Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak EU podporuje ekologickou výchovu v Česku?

Tereza Chlebounová, Euroskop, 7. 11. 2019
Natura Park

Ekocentrum PALETA patří k nejstarším střediskům ekologické výchovy, která v České republice vznikla. Díky prostředkům z Evropských fondů otevřelo v roce 2015 v Pardubicích interaktivní návštěvnické vzdělávací centrum pod názvem Natura Park. V jeho areálu proběhla v září i jedna z regionálních debat s občany o Evropské unii (reportáž z akce naleznete zde). Jak centrum vzniklo, jaké aktivity pořádá a jaké jsou jeho cíle? Vyzpovídali jsme Janou Šulcovou z pardubického sídla Ekocentra.

 

Jaký příběh stojí za vznikem Ekocentra PALETA?

Ekocentrum PALETA vzniklo 1. srpna 1990 pod názvem Centrum ekovýchovy Pardubice. Patří tak k nejstarším porevolučním střediskům ekologické výchovy u nás.

První roky byly věnovány především sbírání zkušeností, Ekocentrum organizovalo řadu seminářů k ekologické výchově pro pedagogy, celostátních setkání pracovníků v ekologické výchově a informačních akcí pro veřejnost (besedy k odpadům, vyjadřování v procesu Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, vydávání zpravodaje o místním životním prostředí PAnika). Věnovalo se také lektorské činnosti pro veřejnost.

Předělem v činnosti Ekocentra bylo vybudování specializovaného Areálu ekologické výchovy PALETA. Město Pardubice centru pronajalo na 25 let za symbolickou cenu zdevastovaný pozemek o rozloze 3000 m2 ve středu města po bývalém zahradnictví, který byl po dlouhou dobu neudržován, a po celé ploše byly černé skládky. Výhodou však byla přítomnost již vzrostlé zeleně.

Areál Natura Parku v Pardubicích

Areál Natura Parku se nachází na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích. Nabízí interaktivní programy pro školy a veřejnost nebo třeba akce a slavnosti, jako je tradiční Mošto-zelo braní, při němž si návštěvníci mohou vyzkoušet moštování jablek a nakládání zelí. Zdroj: Euroskop

Po velkém úsilí byl pozemek upraven a celý Areál PALETA byl slavnostně otevřen 20. září 1994. Podle areálu získalo později své jméno i Ekocentrum: malířská paleta symbolizuje širokou škálu zážitků – „paletu barev, vůní, dotyků a prožitků“.

V roce 1994 začalo Ekocentrum pravidelně provádět ekovýchovné programy pro školy. V tomto roce také začaly osvětové kampaně na školách i na veřejnosti zaměřené na správné zacházení s odpady a jejich separovaný sběr. Pro účely provádění programů pro školy v Ekocentru byla postavena v Areálu PALETA speciální dřevěná osmiboká budova, která byla otevřena 15. listopadu 1995. Byla to první nově postavená budova (po roce 1989) určená pro ekologickou výchovu v ČR.

Velmi příjemné prostředí netradičně řešené budovy přispívá k dobré atmosféře při programech s dětmi, které se do těchto prostor vždy těší. Po pěti letech provozu byl interiér doplněn krbem, který slouží k ekologicky šetrnému vytápění.

V roce 2003 byla otevřena pobočka v Chrudimi. Dalším velmi významným mezníkem bylo otevření pobočky v Oucmanicích v roce 2007, která slouží jako pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického kraje. Nachází se ve zrekonstruovaném klasicistním statku.

Natura Park naučná stezka

Součástí Natura Parku je venkovní část, kde si návštěvníci mohou projít bosou a hmatovou stezku, navštívit jezírko s mokřadem, bylinkovou spirálu a záhonky nebo zkoumat živočichy v hmyzím hotelu a broukovišti. Zdroj: Euroskop


V roce 2015 pak byl dokončen projekt Environmentálního návštěvnického, informačního a vzdělávacího centra (Natura Park), které zahrnuje jednak samotnou budovu centra, jednak okolní parkový areál. Oběma částmi prolíná interaktivní expozice.

Návštěvnické centrum a interaktivní expozice budou poskytovat informace a služby k 3 ptačím oblastem a 50 evropsky významným lokalitám soustavy Natura 2000 pro návštěvníky všech věkových skupin. Provoz bude celoroční.

Jak k provozu Ekocentra přispívá Evropská unie?

V průběhu let jsme čerpali finance z fondů EU, například prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a dalších programů. Díky Evropské unii byla v roce 2015 otevřena budova a celý areál Natura Parku – projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). 

Vnitřní expozice Natura Parku zaměřená na soustavu Natura 2000

Expozice návštěvního centra Natura Park je zaměřená na evropskou soustavu chráněných území Natura 2000, kterou tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality. V ČR je do ní zahrnuto 14 % celkového území. Zdroj: Euroskop

Jaké aktivity Ekocentrum pořádá a pro koho jsou především určeny?

Hlavní jsou ekovýchovné programy pro MŠ, ZŠ i SŠ. Ty probíhají převážně ve školní dny v dopoledních hodinách. Proto se Natura Park denně od 14 hodin otevírá veřejnosti, lidé zde mohou využít příjemnou kavárnu, zhlédnout výstavu nebo se poučit a pohrát si s interaktivními prvky, které se týkají především popularizace soustavy Natura 2000. Dále pořádáme akce a slavnosti pro veřejnost – například tradiční Mošto-zelo braní, při kterém se nakládá zelí a moštují jablka, součástí je i doprovodný program.

Co byste chtěli prostřednictvím Ekocentra dokázat?

Aby se děti i dospělí zamýšleli nad svým konáním, a pokud mají na výběr, aby přihlédli k působení na své okolí.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Summit Y7 pohledem účastnice Karolíny Lískovcové

David Březina, Euroskop, ilustrační foto zdroj: Pixabay, 17.08.2020

Jakou roli hraje Česká republika v Evropské unii?

David Březina, Euroskop, 21.01.2020

Rozhovor o brexitu a britských parlamentních volbách

Petr Pospíšil, Euroskop, 12.12.2019