Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Příslušníci třetích států, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU - vstup na území jiného členského státu

 

Vízová povinnost pro příslušníky třetích států, kteří jsou rodinnými příslušníky trvá, a to v souladu s příslušnou evropskou, příp. vnitrostátní legislativou. Seznam států, jejichž občané potřebují ke vstupu na území členských států EU vízum, je stanoven v nařízení Rady ES č. 539/2001. Vízum však musí být uděleno ve zjednodušené a urychlené proceduře, při doložení dokladu totožnosti a dokladu o tom, že se jedná o rodinného příslušníka občana EU. Je však třeba uvést, že neexistuje automatický nárok na udělení víza, a to ani v případě rodinných příslušníků občanů EU. Při posuzování žádosti o vízum má členský stát právo toto vízum neudělit např. z důvodu obavy vážného ohrožení veřejné bezpečnosti. Proti negativnímu rozhodnutí je možné se odvolat. Od vízové povinnosti jsou osvobozeni pouze ti rodinní příslušníci občanů EU, kteří mají platnou pobytovou kartu.

 

Instituce, na které se můžete obrátit:

 

SOLVIT

  • V případě, že správní úřady komplikují pobyt Vašich rodinných příslušníků a porušují tak evropské právo, obraťe se na SOLVIT. Na SOLVIT se obraťte zejména, pokud úřady vyžadují nadbytečné formality.
  • Pomoc je poskytována zdarma a ve lhůtě max. 10 týdnů.

 

Občanský rozcestník - CSS (Citizen Signpost Service)